Wethouder Pieter Meekels

1e loco-burgemeester

 

Wethouder Pieter Meekels Afspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-477 8115
E-mail: wethouder.pietermeekels@sittard-geleen.nl 
 

 

 

 

 

 

Portefeuille

Stedelijke ontwikkeling, Economie en Middelen
 

 • Stedelijke ontwikkeling
   

 • Economische zaken, beroepsonderwijs (VMBO, MBO en HBO) en arbeidsmarkt

  • Economisch beleid, werkgelegenheid
  • (Acquisitie) bedrijven en kantoren
  • Wijkeconomie (startersbeleid, kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfsverzamelgebouwen)
  • Structuurfondsen
  • Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie)
  • Ambulante handel (beleid)
  • Beroepsgerichte scholing
  • Kennisinfrastructuur (VMBO/MBO/HBO)
  • Arbeidsmarktbeleid en instrumentarium
  • Arbeidsmarktparticipatie
  • Onderwijshuisvesting VMBO/MBO/HBO
    
 • Financiën, juridische kwaliteit en I&A

  • Algemene middelen (gemeentefonds, treasury, belastingen etc.)
  • Algemeen financieel beleid en beheer
  • Lastenbeleid
  • Planning en control, beleidsplanning en monitoring
  • Toetsing beslisdocumenten (beleidskaders en financiële randvoorwaarden)
  • Juridische kwaliteitsbewaking
  • I&A beleid en coördinatie
  • Coördinatie bezuinigingen
    
 • Deelnemingen en samenwerkingsrelaties

  • Aandeelhouderschappen en andere participaties
  • Bestuursvertegenwoordigingen
    
 • Vastgoed

  • Grondexploitaties
  • Vastgoed algemeen, exclusief parkeren
  • Agrarische zaken
    
 • Personeel en organisatie

  • Personeelsbeleid, ambtelijke integriteit, personele aangelegenheden, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden
  • Organisatie van het gemeentelijk apparaat
  • Huisvesting facilitair (relatie met bestuurlijke en ambtelijke huisvesting, portefeuille wethouder Bessems)
  • Bevordering efficiency, cultuuromslag (instrumentarium; relatie met portefeuille wethouder Geilen)
    
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 1

  • Guttecoven, Limbricht, Einighausen, Holtum, Buchten, Born, Hondsbroek, Graetheide, Industrie- en havengebied, Wolfrath, Obbicht, Papenhoven en Grevenbicht

Curriculum Vitae