Wethouder Pieter Meekels

1e loco-burgemeester
 

Afbeelding wethouder Pieter MeekelsAfspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-477 8115
E-mail: wethouder.pietermeekels@sittard-geleen.nl 
 

 

 

 

 

Portefeuille

Stedelijke ontwikkeling, Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Duurzaamheid

Stedelijke ontwikkeling

 • Gebiedsontwikkelingen (incl. binnenstedelijke gebiedsontwikkeling)
 • Planvorming integrale ontwikkeling centra (samen met PH Omgevingsbe-leid) waaronder:
  • Zitterd Revisited
  • Stadshart Geleen
  • Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting 
 • Herstructurering wijken
 • Groenplanologie en landschapsont-wikkeling
 • Spoordossiers

Parkeren

 • Beleid, vergunningen en exploitatie 

Vastgoed 

 • Grondexploitaties 
 • Vastgoed algemeen, inclusief parkeergarages 
 • Agrarische zaken
 • Woonwagencentra

Facilitaire zaken
 

Economische zaken, Onderwijs en Arbeidsmarkt

 • Economisch beleid, werkgelegenheid 
 • (Acquisitie) bedrijven en kantoren 
 • MKB
 • Wijkeconomie (startersbeleid, kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfsverzamelgebouwen) 
 • Structuurfondsen 
 • Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie) 
 • Ambulante handel (beleid) 
 • Passend Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingenvervoer
 • Studentenbeleid
 • Beroepsgerichte scholing
 • Kennisinfrastructuur
 • (VMBO/MBO/HBO) 
 • Arbeidsmarktbeleid en instrumentarium 
 • Arbeidsmarktparticipatie 
 • Citymarketing, imagoversterking en merkontwikkeling

Duurzaamheid en energie

 • Beleid milieu, energie en water waaronder HGN

Projecten:

 • Gebiedsontwikkeling Chemelot/ Chemelot Campus/ Lexhy
 • Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar, Holtum Noord, Haven, Yard, OLS
 • Gebiedsontwikkeling Bedrijvenstad Fortuna
 • Onderwijs- en sportvoorziening Obbicht-Grevenbicht
 • Grensmaas

Overige afspraken:

 • Bestuursakkoord samen met wethouder Houtakkers
 • Strategische Visie 2030 samen met wethouder Houtakkers

Stadsdeelwethouder  stadsdeel 1

(Guttecoven, Limbricht, Einighausen, Holtum, Buchten, Born, Hondsbroek, Graetheide, Industrie- en havengebied, Wolfrath, Obbicht, Papenhoven en Grevenbicht)

Curriculum Vitae

Studie

 • HEAO
 • Diverse vakopleidingen openbaar bestuur en financiën

Loopbaan

 • 1984-2006 Gemeente Maastricht
  • Hoofd belastingen
  • Hoofd planning en control
  • Controller
  • Hoofd stadsreiniging en logistiek
  • Hoofd markten, haven en parkeerzaken
  • Hoofd P&O/I&A
  • Sectormanager stadsbeheer
  • Concerncontroller
  • Adjunct-gemeentesecretaris
  • Directeur algemene dienst
  • Gemeentesecretaris
 • 1977-1984 Gemeente Born: Financieel medewerker

Politieke loopbaan

 • 1986-2000 Gemeente Born - Raadslid
 • 2001-2006 Gemeente Sittard-Geleen - Raadslid
 • 1990-1992 Gemeente Born - Wethouder
 • 2001-2003 Gemeente Sittard-Geleen - Wethouder
 • 2006-heden Gemeente Sittard-Geleen - Wethouder

Portefeuille 2018-2022

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Economische Zaken, beroepsonderwijs (VMBO, MBO en HBO) en arbeidsmarkt
 • Personeel en organisatie
 • Financiën, juridische kwaliteit en I&A
 • Deelnemingen en samenwerkingsrelaties
 • Vastgoed
 • Stadsdeelwethouder stadsdeel 1 (Guttecoven, Limbricht, Einighausen, Holtum, Buchten, Born, Hondsbroek, Graetheide, Industrie- en havengebied, Wolfrath, Obbicht, Papenhoven en Grevenbicht)  

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap

 • Lid Bestuur LED
 • Vertegenwoordiger gemeente GEM HNII
 • Lid Algemeen Bestuur VEGAL
 • Lid Dagelijks Bestuur VEGAL
 • Lid Algemeen Bestuur ELC (European Logistic Center) Limburg
 • Lid Stuurgroep Steden OP-ZUID
 • Lid Bestuur SLIMhuis
 • Lid Commissie financiën VNG
 • Lid Algemeen Bestuur BSGW Lid Dagelijks Bestuur BSGW
 • Lid G32 pijler economie en werk
 • Lid Algemeen Bestuur Vixia Vertegenwoordiger AvA in de volgende verbonden partijen:
  • NV Bank Nederlandse gemeenten
  • CBL Vennootschap BV (via Vegal)
  • Waterleidingmaatschappij Limburg NV
  • NV Industriebank Liof
  • RWM NV
  • Enexis NV (via Vegal)
  • Verkoopvennootschap BV (via Vegal)
  • BNG
  • Claim Staatvennootschap BV (via Vegal)
  • Vordering op Enexis bv (via Vegal)
  • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (via Vegal)

Overige nevenfunties

 • Lid GOB
 • Bestuurslid GOB
 • Lid Bestuur HSV de Verenigde Vrienden Grevenbicht (in liquidatie)
 • Lid Voetbalvereniging Armada
 • Lid buurtvereniging ’t Rattenenj
 • Erelid Zaalvoetbalvereniging Grevenbicht