Een nieuwe burgemeester voor Sittard-Geleen

Donderdag 5 september stelde de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Deze wordt gebruikt om kandidaten te beoordelen tijdens de sollicitatieprocedure. De profielschets beschrijft de kwaliteiten en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Inwoners van Sittard-Geleen hebben via een online-enquête hun mening gegeven.
Hier vindt u de profielschets, de uitslag van enquete en meer achtergrondinformatie over de selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester.

Profielschets

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is donderdag 5 september vastgesteld door de gemeenteraad vast. Deze wordt gebruikt om kandidaten te beoordelen tijdens de sollicitatieprocedure. De profielschets beschrijft de kwaliteiten en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. 

Download de profielschets (pdfbestand, ca 5Mb)

Resultaten online inwonersraadpleging

Wat voor soort burgemeester heeft Sittard-Geleen nodig? Ook de inwoners van Sittard-Geleen hebben meegedacht over welke eigenschappen belangrijk zijn voor onze nieuwe burgemeester.
De uitkomst van deze enquete kunt u hier downloaden. Ook vindt u hier een overzicht van alle opmerkingen die zijn ingevuld bij de vragen 'Wilt u nog andere eigenschappen noemen waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen?" en de antwoordmogelijkheid "Anders, namelijk:" bij de vraag "Welke eigenschap voor de nieuwe burgemeester vindt u het belangrijkst, als u moet kiezen?"

Meer informatie over het benoemen van een nieuwe burgemeester

Het benoemen van een nieuwe burgemeester kan al gauw een paar maanden in beslag nemen. Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats, om de privacy van sollicitanten te beschermen. Na de benoeming vinden op regelmatige basis klankbordgesprekken plaats tussen een deel van de gemeenteraad en de burgemeester en na zes jaar volgt een herbenoemingsgesprek. Meer informatie over dit proces vindt u op de website van op de website van het Ministerie van BZK.

 

Achtergrondinformatie over en beleidsdocumenten van de gemeente Sittard-Geleen vindt u op https://www.opgavenvoorsittardgeleen.nl/