Begroting 2022

Hier vindt u een overzicht van alle documenten en informatie omtrent de begroting en jaarrekening van 2022.

De gemeenteraad heeft op 11 november de gemeentelijke begroting voor 2022 vastgesteld.  

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen ondervinden nog dagelijks gevolgen van de coronacrisis. We hebben voor 2022 een Coronabuffer aangelegd om ook dan onze inwoners, ondernemers en instellingen te kunnen ondersteunen en tegenvallers op te vangen. Daarom kiezen we er ook voor om een extra budget van een half miljoen euro toe te kennen voor impulsen aan het bedrijfsleven. Zij zijn immers de motor van onze stad.

Daarnaast repareren we de verhoging van de OZB-lasten op woningen voor 2022 en 2023. Huiseigenaren worden hierdoor niet geconfronteerd met de vorig jaar besloten 2,5% lastenstijging.

We willen ook tegemoet te komen aan onze inwoners die niet in het bezit zijn van een eigen woning. Daarom verstrekken we in 2022 vouchers voor het gratis wegbrengen van afval naar onze milieuparken. Wij verwachten dat dit ook een gunstig effect op het illegaal dumpen van afval en de milieuoverlast en kosten die hiermee gepaard gaan.

Vervolgens bouwen we de hondenbelasting af naar een niveau gelijk aan de kosten die wij hiervoor maken. Eveneens voor 2022 en 2023. Hiermee voeren we de wensen van de raad uit.

Download