Begroting 2018 en eerder

De gemeenteraad van Sittard-Geleen maakt elk jaar een begroting. In deze begroting staat wat de gemeente in de stad wil bereiken en hoeveel geld daaraan kan en mag worden uitgegeven. De ‘Begroting in één oogopslag’ is een beknopt overzicht van inkomsten en uitgaven.

Downloads