Begroting en jaarrekening 2019

De gemeente moet dit jaar extra fors bezuinigen. We hebben 11 miljoen euro minder te besteden dan vorig jaar. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle informatie omtrent de Begroting van 2019 en de bezuinigingsmaatregelen die daar mee te maken hebben.

Financiën duurzaam op orde

De gemeente moet dit jaar extra fors bezuinigen. We hebben 11 miljoen euro minder te besteden dan vorig jaar. Dat komt niet alleen omdat de inkomsten van het Rijk tegenvallen. We hebben voor het sociaal domein, en dan vooral de jeugdzorg, meer geld nodig. Want we vinden dat we niemand aan z’n lot mogen overlaten. Bovendien heeft de gemeente verschillende ‘oude’ bezuinigingsopdrachten niet gerealiseerd waardoor we meer geld moeten uitgegeven dan gedacht.  Daar komt bij dat we onvoldoende reserves hebben om financiële tegenvallers op te vangen: er moet meer geld in onze spaarpot.

Dat het financieel niet goed zat was al een tijdje duidelijk. De gemeentefinanciën duurzaam op orde krijgen, dat was dan ook één van de voornemens van het nieuwe college. Duurzaam wil zeggen dat we de financiële positie van de gemeente ook voor de toekomst langdurig gezond maken. En dat betekent zuiniger omgaan met geld, bewuste keuzes maken en prioriteiten stellen. Je kunt een euro tenslotte maar één keer uitgeven.

 

Download infographic

 

Bezuinigen

Bezuinigen betekent minder uitgeven en zorgen dat je meer geld binnen krijgt. We hebben 11 miljoen euro nodig. Op 13 en 14 november heeft de gemeenteraad zich gebogen over een heel pakket aan bezuinigingsvoorstellen. Die variëren van belastingverhogingen tot minder onderhoud in de openbare ruimte. Maatregelen die iedereen raken en die soms zelfs pijn doen. Maar het kan niet anders, als we de gemeentefinanciën voor de toekomst op orde willen hebben.  

De bezuinigingsmaatregelen

Lees de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen met de toelichting waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Vraag en antwoord

Bekijk de veelgestelde vragen over de bezuinigingsmaatregelen en de begroting

Meer informatie en downloads

Samenduurzaam

Hoe gaan we het vanaf nu anders doen? Hoe gaan we het beschikbare geld de komende jaren goed besteden aan de zeven gemeentelijke opgaven? Waar liggen de behoeften en de prioriteiten in de samenleving. We hebben de hulp gevraagd aan inwoners, ondernemers en partners in onze gemeente om met ons mee te denken. In de gesprekken met de stad hebben we ook gevraagd hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren, kortom: hoe we samen kunnen werken aan een duurzame, sociale en veilige samenleving. Lees er alles over op samenduurzaaminsittardgeleen.nl