Jaarrekening

De jaarrekening is in feite de afsluiting van de (control)cyclus. De accountant controleert de jaarrekening en de gemeente ontvangt van de accountant een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid en getrouwheid.

Downloads