Nevenfuncties

In artikel 12 van de Gemeentewet staat dat het gemeentebestuur verplicht is te vermelden welke andere functies zij hebben naast het lidmaatschap van de raad. Hier onder vallen werk-gerelateerde functies, maar ook maatschappelijke functies.
U vindt hier een overzicht van nevenfuncties van raadsleden en burgercommissieleden.

De nevenfuncties van het college van B&W vindt u in het curriculum vitae van de betreffende bestuurder.

Uitgelicht