Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties van (burger)raadsleden

In artikel 12 van de Gemeentewet staat dat het gemeentebestuur verplicht is te vermelden welke andere functies zij hebben naast het lidmaatschap van de raad. Hier onder vallen werk-gerelateerde functies, maar ook maatschappelijke functies.
U vindt hier een overzicht van nevenfuncties van raadsleden en burgercommissieleden.

De nevenfuncties van het college van B&W vindt u in het curriculum vitae van de betreffende bestuurder.