Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties van (burger)raadsleden

Nevenfuncties raadsleden gemeente Sittard-Geleen 2018-2022Artikel 12 van de Gemeentewet verplicht leden van het gemeentebestuur openbaar te maken welke andere functies zij vervullen naast het lidmaatschap van de raad. Het betreft dan zowel de beroepsmatige functies als functies op maatschappelijk terrein en in het verenigingsleven.


Raadsleden
GOB

De heer Breidenbach R.W.E.

Bezoldigd

 • Werknemer bij Smit & Partouns B.V.

Onbezoldigd

 • Penningmeester Jong Nederland Lindenheuvel

 • Organisatie optocht Lindenheuvel

 • Lid voetbalvereniging SVE

 • Lid VV Swentibolders

 • Lid Sociëteit Lentjheuvels auwt prinsen

 • Lid ZVV auwt Gelean

De heer Claessens M.W.C.

Bezoldigd

 • Medewerker Restaurant Luna eten en drinken

Onbezoldigd

 • Voorzitter organisatie seniorenmiddag Holtum-Buchten

 • Vorst CV de Katers Holtum

 • Lid buurtplatform verbreding A2-Het Vonderen Kerensheide

 • Voorzitter comité Dorpsfeest Holtum

 • Lid oud-prinsen Holtum

 • Lid voetbalvereniging HBC ‘09

 • Lid organisatie Holtum 2.0

 • Lid organisatie Houtem Vreuger

Mevrouw Creemers C.G.M.

Onbezoldigd

 • Voorzitter KGV Sittard

 • Vrijwilliger bij Zuyderland, locatie Kollenberg

 • Lid en vrijwilliger bij SLTC tennisvereniging Sittard

 • Lid diverse verenigingen: Bridgeclub Sittard, Bridgeclub Susteren, Wandelfit

De heer Dormans, M.P.A.


Bezoldigd

 • Eigenaar No18b

Onbezoldigd

 • Voorzitter vv SVM

 • Lid Munstergarde

 • Traffic Informer Limburg

 • Contactpersoon DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland)

 • Penningmeester Vrienden Fanfare Juliana

De heer Huijveneers, M.H.G.


Bezoldigd

 • Operationeel manager Spie Industry

Onbezoldigd

 • Voorzitter RKFC Lindenheuvel-Heidebloem combinatie

 • Ad interim voorzitter Hoogbouw Commissie Geleen Zuid

Mevrouw Salvino-Meijer Y.G.

Onbezoldigd

 • Voorzitter OV bedrijven Sittard-Geleen

 • Bestuurslid Kommit

De heer Verjans, P.G.


Onbezoldigd

 • Penningmeester en financieel – adviseur – administrateur Stichting Jeugd Buitenverblijf De Spar Haelen

 • Vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten, namens het provinciaal bestuur van Stg.Jong Nederland Limburg

-         Voorzitter Stg Missiewerk pater René Born

- Voorzitter Stg. Steunfonds Westelijke Mijnstreek

-         Steunend lid C.V. De Bessemebenjers Born

-         Lid Club van 100 Harmonie L’Union Born

-         Ere-kerkbestuurslid/adviseur Kerkbestuur R.K. Parochie H. Martinus Born

 • Lid Schutterij St. Martinus Born en adviseur van het bestuur.

De heer Vroemen, J.H.M.


Onbezoldigd

 • Lid LLTB

 • Lid van verdienste VV De Uule Oud Geleen

 • Lid fanfare Puth

 • Erelid Schutterij Marcellinus en Petrus Oud Geleen

Mevrouw Wijnen-Verbruggen M.J.E.

Bezoldigd

 • Lokale ondernemer

Onbezoldigd

 • Lid Handbalvereniging Vlug en Lenig

 • Lid Tennisclub Keerweide Geleen

 • Lid Tennisclub Munstergeleen

 • Lid buurtvereniging ’t Kummenölke

 • Lid buurtvereniging ’t Kluuske

 • Lid Carnavalsvereniging de Sjoutvotte


CDA

De heer Brouwers P.J.

Bezoldigd

 • Docent geschiedenis en mentor binnen Trevianum Scholengroep te Sittard

Onbezoldigd

 • Bestuurslid Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Regio Westelijke Mijnstreek

 • Vrijwilliger Zaterdagmiddagclub (ZMC) Sittard

Mevrouw Buhler J.G.L.M.

Bezoldigd

 • Salesmanager België ABN AMRO Asset Based Finance

Onbezoldigd

 • Lid medezeggenschapsraad Graaf Huyn College Geleen

 • Ouder commissie Graaf Huyn College Geleen

De heer Clerx, W.M.M.P.


Onbezoldigd.

 • Voorzitter Beheerstichting Vrangendael (Buurthuis De Oase)

 • Penningmeester Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje Zitterd

 • Penningmeester Stichting T en T Evenementen Sittard

 • Lid Sjtadscarnavalsvereniging De Marotte Sittard

 • Penningmeester Stichting Gala Prinsenbal Sittard

 • Voorzitter Stichting Vrienden Harmonie Sint Joseph

 • Voorzitter Volkstuinvereniging Sittard

 • Voorzitter organisatie Gehandicapten Carnaval Sittard

 • Adviseur Stichting Sympathisanten Fortuna Sittard

 • Adviseur TTV-Sittard

 • Adviseur VV.OVCS

 • Adviseur Tirolerfeesten “De Wunsjboom”

De heer Henssen P.T.H.M.

Onbezoldigd :

- Voorzitter Ouderenbond Heilige Barbara Lindenheuvel

- Bestuurslid Stichting Lindenheuvelse culturele feesten (Tiliade)

- Mede organisator project Wensboom Lindenheuvel

- Coördinator Nationaal Ouderenfonds voor de Gemeente Sittard-Geleen

- Lid Heemkunde vereniging Geleen

- Lid voetbalvereniging RKFC Lindenheuvel – Heidebloem combinatie

- Lid buurtvereniging ‘Achter de Taore’

- Steunend lid VV Swentibolders

- Initiatiefnemer / ondersteuner wijkgerichte activiteiten Lindenheuvel

- Adviseur stuurgroep Wijkplatform Lindenheuvel

- Jurylid stadsoptocht Flaarisse Geleen

- Jurylid Buurtoptocht Swentibolders Lindenheuvel

De heer Houtakkers, A.L.W.G.


Bezoldigd

 • Partner / advocaat Boels Zanders NV

 • Lid Raad van Discipline Orde van Advocaten

Onbezoldigd

 • Voorzitter Businessclub de Domijnen

 • Vice voorzitter KB Petrus en Michael Sittard

De heer Lebens N.M.J.G.

Bezoldigd

 • Directeur a.i. van de Faculteit van de Kunsten van Zuyd Hogeschool

(tot 1 augustus 2019)

Onbezoldigd

 • Beschermheer mannenkoor Si-Tard

 • Beschermheer Harmonie L’Union Born

 • Ambassadeur stichting Hoop

 • Penningmeester CDA Limburg

 • Lid raad van toezicht Special Heroes Nederland

De heer Mastenbroek M.J.H.M.

Bezoldigd

 • Gemeente Heerlen

Onbezoldigd

 • Adviseur wijkplatform Geleen-Zuid Kluis

De heer Schlössels J.E.E.A.

Bezoldigd

 • Medewerker Peusen Uitvaartzorg Echt

Onbezoldigd

 • Lid Fanfare Concordia Einighausen

 • Lid Kleindierenvereniging De Sportfokkers in het Land van Swentibold

 • Penningmeester Stichting ZiE! (Zorg in Einighausen)

 • Bestuurslid Parochiecluster Limbricht

 • Lid KBO


Groen Links

De heer De Loo M.J.M.

Bezoldigd (per incident)

 • Voorzitter Commissie Sociale Begeleiding Zuyderland

Onbezoldigd

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ophovenerhof Sittard

 • Penningmeester Stichting Gemeenschapshuis Born

 • Bestuurslid CNME

 • Docent taalles voor anderstaligen bij Platform Allochtonen Geleen Breed

Mevrouw Dumernit G.M.R.

Geen nevenfuncties

De heer Janssen J.E.

Bezoldigd

 • Docent Fontys Eindhoven

De heer Schipper M.H.

Bezoldigd

 • Bestuurder FNV Sector Sociale Werkvoorziening

Onbezoldigd

 • Vrijwilliger Roparun Motorteam


DNA

De heer Boonen P.G.J.M.

Bezoldigd

 • Advocaat bij Kamps Van Baar advocaten

Mevrouw Fredrix-Pilon A.J.C.

Bezoldigd

 • Coördinator vrijwilligerswerk en evenementenbureau bij Zuyderland Glana

Onbezoldigd

 • Voorzitter Stichting Geleense Muziek Produksies


Stadspartij

Mevrouw Kaufmann N.I.M.

Bezoldigd

 • Onderwijzeres bij Stichting Movare

De heer Klein S.A.J.

Onbezoldigd

 • Bestuurslid Stichting Tutti

De heer Raven A.C.M.

Bezoldigd

 • Directeur Mega Enrgy BV

Onbezoldigd

 • Voorzitter KBO Augustinus

 • Voorzitter Beheersstichting Trefcentrum

 • Voorzitter Dag van de Ouderen

 • Voorzitter Stichting Expo-stad Geleen

 • Bestuurslid ZVV Awt Gelaen

 • Lid Mannenkoor Mignon en Schutterij Marcellinus + Petrus


PVV

De heer Housmans R.W.P.E.

Bezoldigd

 • Directeur / eigenaar Housmans Energy Service

 • Statengerelateerde functies:
  fractievoorzitter
  voorzitter commissie van (voorbereiding van) Onderzoek
  Lid Euregioraad Maas-Rijn

Onbezoldigd

 • Vrijwilliger speeltuin de Paddenstoel

 • Fractievoorzitter PVV Sittard-Geleen

 • Voorzitter Stichting ondersteuning PVV-Limburg

 • Voorzitter Stichting Provinciale Fractie Limburg Partij voor de Vrijheid

 • Voorzitter vereniging DSV-Sine-Pari

De heer Klaassen M.H.J.

Bezoldigd

 • Projectmanager Gemeente Beekdaelen

 • Voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Vaals

 • Lid Rekenkamercommissie Gemeente Beek, Valkenburg, Nuth, Meerssen, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten (RKC Zuid-Limburg)

De heer Pfoster D.D.W.

Bezoldigd

 • Lid Provinciale Staten

 • Recruiter


SP

De heer Baars A.G.

Bezoldigd

 • Mathieu Bruls Architect Maastricht

Onbezoldigd

 • Bestuurslid SP Westelijke Mijnstreek

De heer Tillie I.A.M.H.

Bezoldigd

 • Analist treinprestaties / functioneel beheerder ProRail


D66

Mevrouw Engelhart J.G.J.

Bezoldigd

 • Eigenaar Sociaal Raadsvrouw Engelhart

De heer Kamphuis A.J.M.

Bezoldigd

 • Beleidsadviseur Zuyd Hogeschool

Onbezoldigd

 • Lid Raad van Bestuur Stichting Kamerburo Sittard (stichting is niet actief)

 • Associate member ALDE (Alliance of Liberal Democrats in Europe)

 • Lid Bestuurdersvereniging D66


SPA

De heer Renet J.J.

Onbezoldigd

 • Secretaris Stichting Dag van de Ouderen Geleen

 • Lid bestuur “Samen Politiek Actief”


PvdA

De heer Kubben P.H.J.

Bezoldigd

 • Ambtenaar Provincie Limburg


50Plus

De heer Kamps H.L.J.

Bezoldigd

 • Eigenaar Kamps Management Solutions adviesbureau


VVD

De heer Schormans R.H.H.

Bezoldigd

 • Regiodirecteur Hypotheken Zuid-Nederland ABN-AMRO bank NV


Tillie

De heer Tillie I.A.M.H.

Bezoldigd

 • Analist treinprestaties / functioneel beheerder ProRail