Leden Rekenkamercommissie

De leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd door de gemeenteraad. Zij stellen zich graag aan u voor.

Mevrouw Mr. D. (Debbie) Heesakkers - voorzitter

Mevrouw Mr. D. (Debbie) Heesakkers - voorzitterMijn naam is Debbie Heesakkers, 43 jaar, moeder van 2 kinderen en woonachtig ‘Oppe Ruiver’. Sinds oktober 2021 ben ik werkzaam als programmamanager herstructurering bij Woningcorporatie Woonwenz. Concreet coördineer ik de hele herstructureringsopgave. Hiervoor ben ik ruim 18 jaar vanuit diverse rollen werkzaam geweest bij de lokale overheid.  Bij iedere functie die ik heb vervuld stond ik dicht bij de inwoners. Ik realiseer me steeds weer dat besluiten van het lokaal bestuur inwoners vaak direct treffen. Reden waarom ik van mening ben dat deze besluitvorming van een kwalitatief goed niveau moet zijn.
Ik vind het belangrijk dat inwoners van een gemeente erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur doet wat er is afgesproken en het geld op een goede manier wordt besteedt. De rekenkamer kan de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie hiermee helpen door onderzoeken te laten uitvoeren naar onderwerpen waar de gemeente bijv. een risico loopt of waar de gemeenteraad behoefte aan heeft. Zo’n onderzoek heeft alleen meerwaarde indien er aanbevelingen worden gedaan die daadwerkelijk helpen de besluitvorming naar een hoger niveau te tillen. Als voorzitter van de rekenkamer zal ik er dan ook kritisch op zijn dat de aanbevelingen daadwerkelijk dit effect hebben. Blij en vereerd ben ik dat ik de gemeente Sittard-Geleen hierbij mag helpen.

Nevenfuncties

Debbie Heesakkers is Plv lid rekenkamer gemeente Gulpen Wittem (bezoldigd) en Lid raad van commissarissen Woningbelang, profiel volkshuisvesting (bezoldigd).

Mevrouw Drs. A.G.A (Anne-Marie) Rooskens Msc

Mevrouw Drs. A.G.A (Anne-Marie) Rooskens MscDe gemeente als eerste overheid staat voor steeds grotere opgaven, op gebieden zoals het sociaal domein, de leefomgeving en duurzaamheid. Raadswerk wordt hierdoor complexer. Ik zie goed rekenkameronderzoek als een belangrijk instrument om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken.

Als bestuurskundige heb ik diverse adviesfuncties bekleed bij gemeenten. Nu ben ik directiesecretaris bij een gemeentelijk samenwerkingsverband.  In mijn werk ben ik altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Dat is mijn drijfveer. Als lid van de rekenkamercommissie wil ik werken aan onderzoek dat bijdraagt aan het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie en zo kan leiden tot verbetering en nog mooier, vernieuwing.

Nevenfuncties

Anne-Marie Rooskens heeft naast haar fulltime-werkzaamheden als Directiesecretaris bij het Servicecentrum MER (Maasgouw/Echt-Susteren/Roerdalen) geen relevante nevenfuncties.

De heer Drs. E. (Erwin) Maussen

De heer Drs. E. (Erwin) MaussenDe gemeente staat van alle overheidsinstanties het dichtste bij de burger. Een gemeente moet doen wat ze zegt en kunnen uitleggen wat ze gedaan heeft en waarom. Het eerste is van belang voor een betrouwbare overheid, het laatste voor een transparante overheid. Ik vind het belangrijk dat er op gemeentelijk niveau kwalitatief goed onderzoek plaatsvindt naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemaakte en uitgevoerde beleid.  Ik ben ervan overtuigd dat de rekenkamercommissie hier vanuit haar onafhankelijke rol een wezenlijke bijdrage aan kan leveren.

Als econoom ben ik werkzaam bij de gemeente Maastricht als senior adviseur strategie. Doelmatig en integraal werken aan lange termijn doelen met oog voor concrete uitvoerbaarheid zijn voor mij wezenlijk voor een effectieve overheid. Als lid van de Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen wil ik mijn bijdrage leveren aan onderzoeken en adviezen die de gemeente Sittard-Geleen helpen bij het realiseren van haar beleidsdoelen en –effecten op een doelmatige manier.

Nevenfuncties

Erwin Maussen heeft naast zijn fulltime-werkzaamheden als Senior adviseur strategie bij de gemeente Maastricht geen relevante nevenfuncties.

Mevrouw Mr. D. (Debbie) Steens - secretaris

Mevrouw Mr. D. (Debbie) Steens - secretarisMijn naam is Debbie Steens. Sinds juli 2020 ben ik de secretaris van de Rekenkamercommissie van de gemeente Sittard-Geleen.

Ik heb Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Aansluitend ben ik ongeveer 10 jaar manager Bedrijven geweest bij diverse Rabobanken. Ik heb hier, na mijn juridische opleiding, de economische kennis verworven en ook diverse leidinggevende opleidingen met succes afgerond. Mijn juridische en economische achtergrond maken mij tot een geschikte secretaris voor de Rekenkamercommissie. Daarnaast studeer ik aan de Bestuursacademie Utrecht. Hier volg ik de opleiding tot griffier. Op deze manier ben ik nog beter in staat de Raad te ondersteunen bij zijn controlerende rol.

Sinds juni 2022 ben ik naast secretaris van de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen ook de secretaris van de Rekenkamer van de gemeente Venlo.