Rekenkameronderzoek naar toegankelijkheid begroting en rapportage

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Rekenkameronderzoek naar toegankelijkheid begroting en rapportage’, 28 september 2020, pdf, 4MB