Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie toetst of het gemeentebestuur rechtmatig, doeltreffend en doelmatig bestuurt.

Ga direct naar

Over de Rekenkamercommissie

Het bieden van transparantie voor de inwoners van de gemeente is daarbij van groot belang. Hiertoe voert de Rekenkamercommissie onderzoek uit waaruit moet blijken of de gemeente haar geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt: worden de nagestreefde doelen bereikt, hoe verhouden kosten en opbrengsten zich en houdt de gemeente zich aan wet- en regelgeving? Doel van de onderzoeken is om de gemeente in de toekomst effectiever en efficiënter te laten werken. De Rekenkamercommissie draagt met haar onderzoeken bij aan het lerend vermogen van de organisatie en het bestuur.

De Rekenkamercommissie doet haar werk vanuit een onafhankelijke positie maar in samenspraak met de raad. Deze onafhankelijkheid komt onder andere tot uiting door het jaarlijks vaststellen van een eigen onderzoeksprogramma. De Rekenkamercommissie adviseert de raad op basis van het onderzoek door middel van bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

De Rekenkamercommissie streeft een dynamische onderzoeksprogrammering na; indien de rekenkamer van mening is dat vanwege de actualiteit of urgentie een dossier onderzocht zou moeten worden, dan wil ze daar ruimte voor open houden, naast de in het onderzoeksprogramma opgenomen onderzoeken. De Rekenkamercommissie staat open voor signalen vanuit de samenleving en nodigt iedereen dan ook uit eventuele onderzoeksuggesties met haar te delen.

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 24 mei 2018 een nieuwe Rekenkamercommissie benoemd. In de periode 2014-2018 had de gemeente Sittard-Geleen samen met de gemeente Stein een Rekenkamercommissie; tot en met 2014 was er ook sprake van een Rekenkamercommissie voor alleen de gemeente Sittard-Geleen.

Meer weten?

Download de folder Wat de rekenkamer voor u kan betekenen van de website van De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (nvrr.nl)

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u de rekenkamer bereiken via het e-mailadres rekenkamer@sittard-geleen.nl of het postadres Rekenkamercommissie Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA  Sittard.