Leden rekenkamercommissie

Op 24 mei 2018 zijn de voorzitter en leden van de nieuwe rekenkamercommissie Sittard-Geleen benoemd. Zij stellen zich graag aan u voor.

 

Drs. A.G.A (Anne-Marie) Rooskens Msc

Anne-Marie-Rooskens-Msc

De gemeente als eerste overheid staat voor steeds grotere opgaven, op gebieden zoals het sociaal domein, de leefomgeving en duurzaamheid. Raadswerk wordt hierdoor complexer. Ik zie goed rekenkameronderzoek als een belangrijk instrument om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken.

Als bestuurskundige heb ik diverse adviesfuncties bekleed bij gemeenten. Nu ben ik directiesecretaris bij een gemeentelijk samenwerkingsverband.  In mijn werk ben ik altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Dat is mijn drijfveer. Als lid van de rekenkamercommissie wil ik werken aan onderzoek dat bijdraagt aan het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie en zo kan leiden tot verbetering en nog mooier, vernieuwing.

Drs. E. (Erwin) Maussen

Erwin-Maussen

De gemeente staat van alle overheidsinstanties het dichtste bij de burger. Een gemeente moet doen wat ze zegt en kunnen uitleggen wat ze gedaan heeft en waarom. Het eerste is van belang voor een betrouwbare overheid, het laatste voor een transparante overheid. Ik vind het belangrijk dat er op gemeentelijk niveau kwalitatief goed onderzoek plaatsvindt naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemaakte en uitgevoerde beleid.  Ik ben ervan overtuigd dat de rekenkamercommissie hier vanuit haar onafhankelijke rol een wezenlijke bijdrage aan kan leveren.

Als econoom ben ik werkzaam bij de gemeente Maastricht als senior adviseur strategie. Doelmatig en integraal werken aan lange termijn doelen met oog voor concrete uitvoerbaarheid zijn voor mij wezenlijk voor een effectieve overheid. Als lid van de Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen wil ik mijn bijdrage leveren aan onderzoeken en adviezen die de gemeente Sittard-Geleen helpen bij het realiseren van haar beleidsdoelen en –effecten op een doelmatige manier.

Nevenfuncties

De leden Anne-Marie Rooskens en Erwin Maussen hebben naast hun fulltime-werkzaamheden als respectievelijk Directiesecretaris bij het Servicecentrum MER (Maasgouw/Echt-Susteren/Roerdalen) en Senior adviseur strategie bij de gemeente Maastricht geen relevante nevenfuncties.

Meer weten?

Download de folder Wat de rekenkamer voor u kan betekenen van de website van De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (nvrr.nl)

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u de rekenkamer bereiken via het e-mailadres rekenkamer@sittard-geleen.nl of het postadres Rekenkamercommissie Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA  Sittard.