Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Sittard-Geleen kent drie onderscheidingen voor personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeentelijke samenleving.

Deze onderscheidingen kunnen worden toegekend bij:

  • een jubileum
  • een afscheid
  • een andere bijzondere gelegenheid

Gemeentelijke onderscheidingen worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Sittard-Geleen als blijk van erkentelijkheid en waardering voor langdurige en niet-aflatende activiteiten voor de gemeenschap.

Voorwaarden

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de medewerker Kabinet van het team Bestuur en Communicatie, bereikbaar via 046-477 8048.

Bijzonderheden

Er zijn drie mogelijkheden:

Ereburger

De hoogste gemeentelijke onderscheiding. Het ereburgerschap wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegekend aan iemand die zeer grote verdiensten voor Sittard-Geleen heeft gehad.

Erepenning

De erepenning wordt toegekend aan iemand die heel bijzondere maatschappelijke verdiensten heeft voor Sittard-Geleen. Bij de erepenning hoort ook een draagspeld.

Penning of Speld van Verdienste

Deze onderscheiding kan zowel aan verenigingen en instellingen als aan individuele personen worden toegekend. De penning is bestemd voor verenigingen en instellingen. De speld is bestemd voor individuen.
Aan de toekenning van de speld of penning van verdienste worden minder zware eisen gesteld dan de erepenning en het ereburgerschap.

Zie ook: Toekenning koninklijke onderscheidingen
 

Aanvraag

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding vul dan het voordrachtformulier in.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de medewerker Kabinet van het team Bestuur en Communicatie, bereikbaar via algemeen nummer gemeente.

Zie ook:

Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen.