Koninklijke onderscheiding (lintje)

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering voor personen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Dat kunnen vrijwilligers zijn, die zich vele jaren hebben ingezet voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie, maar ook mensen die binnen hun werkkring een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

De dag vóór Koningsdag is de zogenaamde lintjesregen. Dan reikt de burgemeester namens de Koning aan verdienstelijke inwoners van Sittard-Geleen een onderscheiding uit.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U kent iemand die zich op een bepaalde manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving.
  • U wilt deze persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Bijzonderheden

Voor nadere inlichtingen, bijv. of iemand aan de gestelde criteria voldoet, of hoe het verzoek eruit dient te zien, kunt u contact opnemen met medewerker Kabinet van het team Bestuur en Communicatie, via telefoonnummer 046-4778048.

Zie ook: Onderscheidingen, gemeentelijke

Aanvraag

De aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding moet worden gedaan bij de gemeente waar betrokkene woont. Een aanvraag moet betrekking hebben op iemand anders; u kunt dus geen aanvraag indienen voor uzelf.

Op tijd indienen!

  • voor een specifieke datum (het hele jaar door) dient een aanvraag zes maanden van te voren bij de Burgemeester te worden ingediend
  • voor de jaarlijkse Lintjesregen in april dient een aanvraag het jaar voorafgaand vóór 15 juni 2019 ingediend te zijn bij de burgemeester

Op de officiële website vindt u meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Hier vindt u ook een aanvraagformulier.