Aansprakelijkstelling gemeente

Indien u van mening bent dat u schade heeft geleden omdat de gemeente nalatig is geweest, dan kunt u de gemeente voor deze schade aansprakelijk stellen.

 

Als de gemeente aansprakelijkheid erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Als de gemeente de aansprakelijkheid afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Voorwaarden

Deze aansprakelijkheid geldt voor verschillende soorten schade. Dit kan schade zijn door:

  • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke infrastructuur: bijvoorbeeld wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken; en
  • gemeentelijk handelen: bijvoorbeeld als de gemeente een fout maakt bij het omhakken van een boom, waardoor u schade heeft.

U stuurt de volgende gegevens op:

  • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie).
  • Verklaring van het voorval (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk).
  • Eventueel een getuigenverklaring.
  • Eventueel foto's van de situatie.

Kosten

De gemeente neemt uw melding aansprakelijkstelling gratis in behandeling.

Aanvraag

Gebruik één van de formulieren bovenaan deze pagina.

 

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de gemeente en vraag naar de contactpersoon aansprakelijkheid.

Tips

Het duurt een aantal weken voor uw claim is behandeld. De situatie moet worden onderzocht en soms zijn hier experts bij nodig. De gemeente informeert u vervolgens over het verdere verloop van de aansprakelijkstelling.

Uitgelicht