Gemeenschappelijke Regelingen / Register

Bijna elke gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat gebeurt op verschillende manieren en op verschillende terreinen.

Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In de Wgr is geregeld hoe een gemeenschappelijk regeling moet worden ingericht.

De privaatrechtelijke samenwerking geschiedt vaak in vorm van oprichting van of deelneming in bijv. stichtingen en vennootschappen of door het afsluiten van (samenwerkings-)overeenkomsten.

Indien de gemeente kiest voor een publiekrechtelijke samenwerking wordt de gemeenschappelijke regeling in het openbaar elektronisch register (GR-register) geplaatst. Het GR-register is een centraal elektronisch overzicht van gemeenschappelijke regelingen. Dit register wordt op Overheid.nl gepubliceerd. In dit register staan de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Sittard-Geleen deelneemt.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen Sittard-Geleen

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Subsidiëring ADV-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling Vidar 2020

Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019

Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”

Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw