Gemeenschappelijke Regelingen / Register

Bijna elke gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat gebeurt op verschillende manieren en op verschillende terreinen.

Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De privaatrechtelijke samenwerking geschiedt vaak in vorm van oprichting van of deelneming in bijv. stichtingen en vennootschappen of door het afsluiten van (samenwerkings-)overeenkomsten.

Indien de gemeente kiest voor een publiekrechtelijke samenwerking dient het college van burgemeester en wethouders ingevolge artikel 27 Wgr een register bij te houden.

In dit register (zie bijzonderheden) zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt.

Onder de knop bijzonderheden zijn de betreffende regelingen weergegeven.

Voorwaarden

De hele tekst van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunt u bekijken op www.overheid.nl

Zoek op: gemeenschappelijke regelingen.