Genmeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg)

Gemeenschappelijke regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg)

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg).

Deelnemers
De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wet gemeenschappelijke regelingen;
Wet dualisering gemeentebestuur;
Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden;
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening;
Wet op het consumentenkrediet.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Uitvoering schuldhulpverlening en sociale kredietverlening onder gemeentelijke regie (beleidsverantwoordelijkheid blijft des gemeentes).

Adres en plaats van vestiging
Postbus 1183
6160 BD Geleen

Instelling openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd Kredietbank Limburg.

Opmerkingen
Gewijzigd vastgesteld door het college op 3 november 2015.
Toestemming verleend door de gemeenteraad op 17 december 2015.

 Op grond van artikel 39 van de regeling is de gemeente Sittard-Geleen belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.