Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Deelnemers
Gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Taken op gebied van inkoop, informatieservices en hrm; bevoegdheden nog niet overgedragen.

Adres en plaats van vestiging
Formeel gevestigd in Maastricht.
Standplaats nog niet bekend.

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Opmerkingen
Vastgesteld door college op 5 oktober 2015.
Toestemming verleend door raad op 18 december 2014.

Op grond van artikel 32 van de regeling is college van de gemeente Maastricht belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.