Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Deelnemers
Alle gemeenten in Zuid-Limburg:
Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Geen specifiek genoemde wetten, de GGD ZL voert alle taken uit die aan gemeenten zijn opgedragen in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten getroffen zijn.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De GGD ZL neemt alle bevoegdheden over die gemeentebesturen hebben om de onder rubriek Wettelijke voorschriften genoemde taken te kunnen uitvoeren.

Adres en plaats van vestiging
Het Overloon 2
6411 TE Heerlen

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg”.

Opmerkingen
Gewijzigd vastgesteld door het college op 3 november 2015.
Toestemming verleend door de gemeenteraad op 17 december 2015.

Op grond van artikel 37 tweede lid van de regeling is de gemeente Maastricht belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.