Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Deelnemers
De gemeenten:
Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margaraten Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de Gemeentewet;
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
de Wet op het primair Onderwijs;
de Wet op het voortgezet onderwijs;
de Wet op de expertisecentra.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Er zijn geen bevoegdheden overgedragen. Wel zijn de regie over en de uitvoering van het doelgroepenvervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra opgedragen aan Omnibuzz.

Adres en plaats van vestiging
Geerweg 3
6135 KB Sittard

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam “Omnibuzz”.

Opmerkingen
Gewijzigd vastgesteld door het college op 26 januari 2016.
Toestemming verleend door de gemeenteraad op 10 maart 2016.

Op grond van artikel 27 eerste lid van de regeling is de gemeente Sittard-Geleen belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.