Gemeenschappelijke regeling centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2020

Naam samenwerkingsverband

Centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2020

Deelnemers

de gemeente Beek, Stein en Sittard-Geleen

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

(bijzondere wetten)

  • de toepassing en uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz (NB. IOAZ en Bbz zijn door de gemeente Sittard-Geleen uitbesteed aan het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht);
  • de integrale uitvoering van de Wsw;
  • en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

(welke bevoegdheden: algemene of specifieke)

Er zijn geen bevoegdheden overgedragen, wel opgedragen (mandaat).

Adres en plaats van vestiging (centrumgemeente: Sittard-Geleen)

Postbus 18
6130 AA Sittard

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan

Artikel 8 lid 4 Wgr. Er is sprake van een Centrumregeling (mandaat).

Opmerkingen

(Bijzonderheden)

  • Vastgesteld door de raad van Sittard-Geleen op: 17-12-2019
  • Inwerking getreden op: 01-01-2020
  • Laatstelijk gewijzigd op: nvt

Lees de volledige regeling op overheid.nl