Gemeenschappelijke Regeling Subsidiëring ADV-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Subsidiëring ADV-Limburg

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke regeling Subsidiëring ADV-Limburg

Deelnemers
De gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg:
Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Helden, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Meijel, Nederweert, Roerdalen, Venlo, Venray en Weert.
De gemeenten uit Zuid-Limburg:
Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Er zijn geen bevoegdheden overdragen. De centrumgemeenten dragen zorg voor de realisering van de ADV-Limburg, de subsidieverstrekking alsmede de beleidscoördinatie op het gebied van antidiscriminatie en treden op als bestuurlijke partners richting betrokken instanties.

Adres en plaats van vestiging
Gemeente Maastricht
Moose Forum 10
6211 DW  Maastricht

Gemeente Roermond
Markt 31
6041 EM  Roermond

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Er is geen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Samenwerking vindt plaats via de centrumgemeenteconstructie:
Noord- en Midden-Limburg: de gemeente Roermond;
Zuid-Limburg: de gemeente Maastricht.

Opmerkingen
Vastgesteld door het college van Sittard-Geleen op: 28 april 2009
Toestemming verleend door de raad van Sittard-Geleen op: 4 juni 2009
Inwerking getreden met terugwerkende kracht op: 1 januari 2009
Laatstelijk gewijzigd op: n.v.t.

Op grond van artikel 8 lid 2 van de regeling zijn de gemeenten Maastricht en Roermond als centrumgemeenten belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.