Integriteitsschending; Melding

De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. De ambtenaar/bestuurder gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij beschikt.

Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden.

Voorwaarden

Wat verstaan we onder niet integer handelen?
  • het inzetten van gemeentelijke middelen voor eigen gebruik
  • corruptie
  • fraude
  • misbruik van bevoegdheden
  • belangenverstrengeling
  • lekken van vertrouwelijke informatie
 
 

Aanvraag

Hoe melden?

Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is.

 

  • Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen)
  • Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris

 

Anoniem

Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen.
Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats.

www.meldmisdaadanoniem.nl