Innovatieve stad

Innovatie, daar maken we in Sittard-Geleen werk van.

 

Chemelot Campus

Chemelot Campus, onderdeel van Brainport Zuid-Oost Nederland, is gespecialiseerd in de topsector Chemie & Materialen. De Chemelot Campus groeit snel door naar 2.500 arbeidsplaatsen en herbergt tientallen innovatieve bedrijven. Zo is de Chemelot Campus dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties op het gebied van nieuwe materialen. Denk daarbij aan technologisch geavanceerde grondstoffen voor bijvoorbeeld de automobielindustrie en de telefonie. Maar ook nieuwe producten uit biologische grondstoffen (biobased materials), duurzame energie, schone technologie en de life sciences. Chemelot Campus is een samenwerkingsverband tussen Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+, DSM, de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

 

Brainport 2020
Samen met de mainports Amsterdam en Rotterdam vormt Brainport Zuidoost-Nederland de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Zuidoost-Nederland is verantwoordelijk voor 35 procent van de Nederlandse export, 45 procent van de private investeringen in Research & Development (R&D) en 55 procent van alle patentaanvragen in Nederland. Het kabinet heeft, met zijn topsectorenbeleid, de ambitie om met Nederland een positie in de top-5 van de meest concurrerende economieën in de wereld te heroveren. Brainport 2020 is het programma dat daar werk van maakt.

 

LED

Limburg Economic Development (LED) is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs, met als doel om het Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg te realiseren. Doelstellingen zijn een verdere groei van de werkgelegenheid met 17.000 banen, 2.000 extra kenniswerkers, versnelde innovatie van de zorg en een sluitende aanpak van de vergrijzing.