Talent ontwikkelen

Als je kiest voor studeren in Sittard-Geleen, kies je voor topopleidingen bij Fontys Hogescholen, Zuyd Hogeschool of Leeuwenborgh. Deze scholen zijn vaker bekroond als ‘Beste opleiding van Nederland’. Dat komt mede door hun oog voor kwaliteit en de persoonlijke aandacht voor studenten. Sittard-Geleen staat verder bekend om haar leuke studentenleven en de gunstige kamerprijzen.

 

Koppeling onderwijs en bedrijfsleven
Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken in Sittard-Geleen nauw samen. Dat resulteert in diverse opleidingsmogelijkheden op Sportzone Limburg (op het gebied van sportinnovaties) en Chemelot Campus. In de gemeente zijn doorlopende leerlijnen gecreëerd van middelbaar beroepsonderwijs naar hogescholen en Universiteit Maastricht.


Daarnaast zijn op Chemelot Campus kennisinstellingen gevestigd voor onderwijs en onderzoek op het gebied van science, chemie en biobased materialen:

  • Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL): een samenwerking tussen SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. CHILL geeft ruimte voor een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving. Daar werken onderwijs (van mbo tot en met wo) en bedrijfsleven (van mkb’er tot en met multinational) samen aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten.
  • Universiteit Maastricht heeft op Chemelot Campus een laboratorium voor het Maastricht Science Programme. Studenten van het Maastricht Science Programme doen hier praktische kennis op in chemie, biologie en fysica.
  • Universiteit Maastricht en de Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aken werken samen in een Europees instituut (Cooperation of Excellence) voor biobased materialen. Dit nieuwe instituut voor modern biomaterialenonderzoek is gevestigd op Chemelot Campus.
  • De universiteiten van Maastricht en Eindhoven bundelen kennis en krachten met DSM op het gebied van biomedische en biologische materialen. Ze doen onderzoek naar onder meer slimme medicijnenafgifte, implantaten en nieuwe chirurgische materialen en technieken en naar nieuwe technieken om versleten botten en organen te vervangen door lichaamseigen weefsel.
  • Het nog op te richten Chemelot Institute for Science and Technology wordt ook op Chemelot Campus gevestigd.