Deelnemen als politieke partij gemeenteraadsverkiezing

Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraadsleden plaatsvinden. Dit betekent dat alle politieke partijen aangeven welke kandidaten zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. Op deze dag kunnen zij de kandidatenlijsten van 09.00 tot 17.00 uur inleveren bij het centraal stembureau Stadswinkel Geleen (Markt 1).

Om de kandidatenlijsten te kunnen inleveren, zijn een aantal formulieren nodig:

  • De lijsten van kandidaten (model H 1) 
  • De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) 
  • De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1) 
  • De machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2) 
  • De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) 

Deze formulieren zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij Stadswinkel Geleen kosteloos verkrijgbaar. 

Voor vragen over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten, kan een e-mail gestuurd worden naar verkiezingen@sittard-geleen.nl.  
 

Meer informatie over kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing vindt u op de website van de Kiesraad.