Laatste nieuws RSS icoon

 • Informatiepunt Samen Sterk

  06 april 2020

  De coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Toch zijn er ook lichtpuntjes in deze onzekere tijden. We zien op verschillende plekken in de gemeente initiatieven ontstaan van inwoners die elkaar onderling helpen en steunen, elkaar een hart onder riem steken. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, maaltijden te bezorgen, door te ondersteunen als mantelzorger of een luisterend oor te bieden aan mensen die eenzaam of angstig zijn. Dat verdient een groot compliment, de crisis brengt gelukkig ook nog wat moois.

 • Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  03 april 2020

  Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020)

 • College positief over extra opvangplekken voor asielzoekers

  01 april 2020

  Persbericht | Sittard-Geleen, 1 april 2020 - Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover de vraag van de Regietafel Limburg om extra opvang voor asielzoekers te realiseren. Ook is het college bereid mogelijke locaties te verkennen. Daarbij gaat het, zo geeft het college te kennen, om een locatie met maximaal 200 opvangplekken. Zodra meer concrete informatie bekend is wordt hierover overleg gevoerd met de gemeenteraad.

 • Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers en zelfstandigen

  31 maart 2020

  Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

 • Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

  24 maart 2020

  23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.