Verkeersbrigadier; verzekering

Een aanstelling tot verkeersbrigadier geeft toestemming voor het begeleiden bij het oversteken op brigadiersoversteekplaatsen. De scholen zorgen voor de bemensing van de brigadiersoversteken nabij de school en zorgen ervoor dat de brigadiers worden opgeleid door de politie.

De gemeente sluit per brigadiersoversteek een verzekering af.

Voorwaarden

De minimumleeftijd voor een jeugverkeersbrigadier is 10 jaar. Ouders dienen toestemming te geven voordat kinderen als jeugdverkeersbrigadier kunnen worden ingezet.

Bijzonderheden

Nadat de aanvraag is ingediend controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.
Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt u verzocht de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.


De doorlooptijd is 8 weken.

Aanvraag

De school meldt nieuwe brigadiers aan bij de gemeente. Dit doet ze door het inleveren van ondertekende toestemmingskaarten jeugdverkeersbrigadiers (groen) of aanmeldingskaarten volwassen verkeersbrigadiers (blauw).

De toestemmings- en aanmeldkaarten zijn te verkrijgen via de webshop van Veilig Verkeer Nederland.