Verwijsindex Westelijke Mijnstreek

De verwijsindex Westelijke Mijnstreek is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en begeleiders die met jongeren werken, signaleren wanneer zij zich zorgen maken over een jongere. Bijvoorbeeld als er problemen zijn op school, met de gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling van een kind.

Als een jongere niet goed in zijn of haar vel zit en problemen heeft, kan hij/zij hulp krijgen bij het oplossen van die problemen. Wordt deze hulp geboden door meerdere hulpverleners, dan is het belangrijk dat de hulp op elkaar is afgestemd.

De verwijsindex Westelijke Mijnstreek houdt bij of meerdere organisaties contact hebben met dezelfde jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners zo vroeg mogelijk met elkaar in contact komen en de hulp op elkaar afstemmen.

 

 

Voorwaarden

Wat zijn je rechten?

 • Signalering in de verwijsindex Westelijke Mijnstreek wordt altijd aan de jongere en/of zijn ouders (tot 16 jaar) doorgegeven.
 • De jongere en/of de ouders kunnen verzoeken om een correctie in de persoonsgegevens.
 • De jongere en/of de ouders kunnen altijd bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens in de verwijsindex Westelijke Mijnstreek.
 • Op de verwijsindex Westelijke Mijnstreek is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De privacyregels zijn op te vragen bij de organisatie van de verwijsindex Westelijke Mijnstreek en ook te vinden op de landelijke website www.verwijsindex.nl 
 • Voor bezwaren tegen een signalering in de Verwijsindex Westelijke Mijnstreek, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bijzonderheden

Hoe werkt de verwijsindex Westelijke Mijnstreek? 

Een hulpverlener of begeleider is ongerust over een jongere. Hij of zij kan deze jongere dan signaleren in de verwijsindex Westelijke Mijnstreek. Is een kind jonger dan 16 jaar, dan krijgt de ouder of verzorger bericht wanneer een signaal wordt afgegeven. Jongeren ouder dan 16 jaar krijgen alleen zelf een bericht.

Alleen algemene gegevens zoals naam, adres en geboortedatum van uw zoon of dochter worden in de verwijsindex Westelijke Mijnstreek opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld.

 

Als er twee of meer signalen van verschillende organisaties over een jongere in de verwijsindex worden afgegeven, ontstaat een zogenaamde match. De verwijsindex Westelijke Mijnstreek zorgt er dan voor, dat de hulpverleners met elkaar in contact worden gebracht om de hulp op elkaar af te stemmen. Samen met de jongere wordt bekeken hoe de problemen het beste kunnen worden aangepakt en met welke hulp en ondersteuning uw kind het beste geholpen wordt.

 

Meerdere organisaties zijn betrokken bij de verwijsindex Westelijke Mijnstreek, zoals:

 • Bureau Jeugdzorg Limburg
 • MEE Zuid-Limburg
 • GGD Zuid-Limburg
 • Orbis Thuis
 • Partners in Welzijn
 • Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek