Aangifte en registratie

 • Verhuizing en adres

  Alles over verhuizingen binnen Sittard-Geleen en Nederland en van en naar het buitenland.

  Lees verder

 • Basisregistratie Personen (BRP)

  De BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats.

  Lees verder

 • Burgerlijke Stand, uittreksel

  Een uittreksel (afschrift) Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt dit uittreksel alleen online aanvragen voor u zelf, uw geregistreerd partner of echtgeno(o)t(e), uw minderjarige kinderen of uw ouders.

  Lees verder

 • Aangifte geboorte

  U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen in de gemeente waar het kind is geboren. De geboortedag zelf telt niet mee. De vader, moeder of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen.

  Lees verder

 • Aangifte overlijden

  Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit doet u binnen 6 dagen na het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

  Lees verder

 • Begraven, asbestemmingen en begraafplaatsen

  Lees verder

Meer onderwerpen

Uitgelicht