Geregistreerd partnerschap ontbinding

U kunt uw geregistreerd partnerschap niet bij de gemeente laten ontbinden. Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan gaat de beëindiging via de rechter. Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en een ouderschapsplan naar de rechtbank. In een ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen.

Heeft u geen kinderen? U kunt een verzoek tot beëindiging van het partnerschap laten opstellen door een notaris. Komt u er samen niet uit? Dan kan uw advocaat namens u een eigen verzoek indienen bij de rechtbank. Dit heet een "eenzijdig verzoek".

De notaris of advocaat stuurt uw verzoek naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Pas na inschrijving van het verzoek in de registers van de burgerlijke stand is uw partnerschap beëindigd.

Het geregistreerd partnerschap kan ook op een andere manier eindigen:

u laat het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk (Zie ook product: omzetting partnerschap in huwelijk)
een van beiden komt te overlijden

Voorwaarden

Heeft u geen kinderen onder de 18 jaar? Dan hoeft u niet naar de rechter. U kunt uw geregistreerd partnerschap ontbinden bij de advocaat of notaris. Hier stelt u samen een overeenkomst op over de ontbinding. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Dit heet een ontbinding met wederzijds goedvinden.

Heeft u wel kinderen onder de 18 jaar? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

U sluit een overeenkomst om uit elkaar te gaan. Binnen 3 maanden hierna doet uw advocaat de melding.

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft uw advocaat nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
  • eventueel een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank; en/of
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.

Bijzonderheden

Zodra de beëindiging is verwerkt bij de gemeente krijgt uw advocaat of notaris hiervan schriftelijk bericht.

Wetten

Burgerlijk wetboek boek 1

Aanvraag

N.v.t.

Uitgelicht