Hoogwater Grevenbicht - Schipperskerk

Op deze pagina informeren we u over de actuele stand van zaken en maatregelen voor de veiligheid van de inwoners van Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk.

21 juli 15.20 uur

Na de wateroverlast van vorige week wordt op veel plekken de schade opgemaakt. In onze gemeente zijn er enkele plekken waar schade moet worden hersteld en moet worden opgeruimd. Pas bijvoorbeeld op bij de mountainbike-route tussen de Kollenberg en Windraak en aan de rand van het Danikerbos, waar een bruggetje over de Geleenbeek is verschoven. Lees verder in het nieuwsbericht op onze website. 

18 juli 17.20 uur

Slachtofferhulp

Wilt u uw verhaal kwijt over de wateroverlast? Bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101.

Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de wateroverlast.

Ziggo helpt mee bij waterschade 

Ziggo komt gedupeerden van de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant tegemoet met extra lokale hulp. Er worden mobiele servicepunten ingezet die naar de getroffen gebieden toe komen om mensen te helpen met vragen, verzoeken en voor het direct inplannen van reparatiesafspraken. Wanneer uw Ziggo-apparatuur waterschade heeft opgelopen, wordt dit kosteloos vervangen door de leverancier. Meer informatie vindt u op de website van Ziggo.

17 juli 17.45 uur

De dreiging van het hoogwater en daarmee de dreiging van overstromingen is aanzienlijk afgenomen. Het waterpeil van de Maas en andere rivieren en beken zakt, waardoor op veel plekken in Zuid-Limburg de situatie is verbeterd. Om deze reden heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten om af te schalen van Grip-4 naar Grip-2 en de noodverordening met onmiddellijke ingang in te trekken. 

16 juli 17.00 uur

De situatie in de Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk vraagt op dit moment niet om maatregelen. We blijven voortdurend monitoren en zodra de situatie verandert informeren wij u hierover via dit blog op onze website en social media. 

16 juli 09.05 uur

De Maas heeft vannacht rond 03:00 uur in Maastricht de piek bereikt. Deze verplaatst zich langzaam naar het noorden, de verwachting is dat de piek onze regio rond 10.00 uur in zijn geheel verlaten heeft. In Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk is de overlast tot nu toe in ieder geval beperkt gebleven en is er geen sprake van overstromingen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Aangezien de waterdoorvoer vannacht onder het kritieke punt is gebleven, is de verwachting dat de situatie in genoemde dorpen redelijk stabiel blijft. In Eijsden is de doorvoer al iets afgezwakt, wat betekent dat het waterpeil aan het dalen is.
 
Enkele bewoners van Grevenbicht hebben uit voorzorg de nacht elders doorgebracht. Zij keren in de loop van de ochtend weer naar huis.
 
Ook de komende dagen volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Als de situatie daarom vraagt, informeren wij u daarover. Kijk voor actuele informatie ook geregeld op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 
Melden overlast
In Zuid-Limburg is een speciaal publieksinformatienummer ingericht voor algemene vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is 0800 13 51. Heeft u hulp nodig die niet dringend is, neem dan contact op met de gemeente via 14 046. Bel alleen in zeer dringende situaties en noodgevallen 112. 

Slachtofferhulp
Vanaf vandaag is er een centraal nummer beschikbaar voor inwoners die behoefte hebben aan hulp. U kunt uw hulpvraag doen via het telefoonnummer 0900 – 0101. Na het inspreken "watersnood' wordt u doorgeleid naar de juiste persoon/afdeling.

15 juli 20.00 uur: Voorlopig laatste update

Naar verwachting bereikt de Maas vannacht om 02:00 uur in Eijsden het hoogste punt. In onze gemeente wordt dat punt rond 08.00 uur vrijdagochtend verwacht. Op basis van actuele gegevens en prognoses van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zorgt dit hoogste punt in Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk niet voor ernstige wateroverlast. Op basis van deze informatie hoeven slechts enkele woningen buiten de waterkering te worden geëvacueerd. Deze bewoners worden door de gemeente verzocht tijdelijk onderdak te regelen bij vrienden of familie. 

Mogelijk vraagt u zich af waarom aangrenzende dorpen in Echt-Susteren en Stein geëvacueerd worden en dorpen in onze gemeente niet. De Maas is een natuurlijke rivier. Op basis van diverse factoren zoals de breedte en diepte van de rivier, de snelheid van de stroming, de aanwezigheid van bochten en uitloopgebieden maakt Rijkswaterstaat rekenmodellen. Aan de hand hiervan is redelijk nauwkeurig te voorspellen waar de Maas gaat overstromen en voor wateroverlast zorgt, en waar dat in veel mindere mate aan de orde is. De verwachtingen voor Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk zijn op dit moment relatief gunstig ten opzichte van aangrenzende dorpen en kernen.

We volgen de waterstand van de Maas op de voet. Als in de komende uren aanvullende maatregelen nodig zijn, informeren we u daarover. L1 Radio is rampenzender voor de regio Zuid-Limburg. Houd het nieuws via de omroep in de gaten. 

Dreigt er toch wateroverlast in uw woning? 

  • Bescherm uw woning met zandzakken. Op de Markt in Grevenbicht staan nog enkele big bags met zand, u kunt hier zelf nog zakken vullen. Neem voor de zekerheid zelf een stevige zak mee. 
  • Verplaats kostbare spullen indien mogelijk naar een hogere etage.
  • Houd huisdieren binnen. 
  • Kent u iemand in de buurt die hulp nodig heeft? Probeer diegene dan te helpen.

Tot slot, we vragen u dringend om niet naar het risicogebied te gaan en hulpdiensten hun werk te laten doen.

In Zuid-Limburg is een publieksinformatienummer, een speciaal telefoonnummer, ingericht voor algemene vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is 0800 13 51. Heeft u hulp nodig die niet dringend is, neem dan contact op met de gemeente via 14 046. Bel alleen in zeer dringende situaties en noodgevallen 112. 

15 juli 16.30 uur

Samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg houden we de actuele cijfers en vooruitzichten over de waterstand van de Maas nauwkeurig in de gaten. Op basis van de cijfers zijn verdere maatregelen nog niet aan de orde. We attenderen inwoners van Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk wel nogmaals op de mogelijkheid om zandzakken op te halen. 

Kom niet naar de locaties. Het is niet veilig! En laat hulpdiensten hun werk doen.

16 juli 16.00 uur

De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft een noodverordening afgegeven om ramptoerisme in onze gemeente te voorkomen.

15 juli 15.35 uur: Zandzakken afhalen

De gemeente stelt per direct gratis zandzakken beschikbaar voor inwoners van Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk. Afhaalpunten zijn de Markt in Grevenbicht en het Sterre der Zeeplein in Schipperskerk.

We doen een dringend beroep op u: er is een beperkt aantal zandzakken beschikbaar. Haal alléén zakken op als u in een van beide dorpen woont. En probeer elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen, help kwetsbare buren of andere dorpsbewoners die niet zelf in de gelegenheid zijn om zandzakken op te halen. 
Houd bij het afhalen voldoende afstand. 

15 juli 14.45 uur

Het water in de Maas stijgt snel. De stijging wordt mede veroorzaakt door de overvloedige regenval in Duitsland en België. Rijkswaterstaat heeft een waarschuwing (code rood) afgekondigd voor de hoge waterstand van de Maas. De hoge en stijgende waterstand kan ook in onze gemeente voor ernstige wateroverlast zorgen. Het gaat hierbij specifiek om de dorpen Grevenbicht en Schipperskerk.