Bericht burgemeester Verheijen aan inwoners

Beste inwoners van Sittard-Geleen,

Gisteravond, zondag 15 maart, volgden vanuit het kabinet aanvullende landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Niemand kan er meer omheen, het corona-virus houdt onze samenleving in zijn greep. En vanavond om 19:00 uur, als de minister-president tot ons spreekt, worden misschien nog verdergaande maatregelen aangekondigd.

Dat het openbare leven in kroegen, restaurants, sport- en fitnessclubs stil komt te liggen is niet fijn. Dat scholen verplicht de komende drie weken sluiten is ongemakkelijk, zeker ook voor ouders. Natuurlijk, de kinderen zullen dit eerst vieren; lekker vrij zijn. Maar om er dan snel achter te komen dat het helemaal niet leuk is; dat ze thuis moeten blijven en eigenlijk niet veel kunnen doen. En het leidt tot veel geregel om als ouder je werkverplichtingen zoveel mogelijk na te komen en er te zijn voor de kinderen.

De maatregelen hebben een grote impact op de ondernemers; drie weken dicht betekent immers ook drie weken geen omzet. 

Zelf had ik mijn start in de gemeente anders voorgesteld; graag was ik vanaf vandaag op pad gegaan om Sittard-Geleen te leren kennen, om de inwoners van de verschillende kernen te ontmoeten, te spreken en vooral te luisteren. Dan was ik jullie graag donderdag tegen gekomen op de St. Joep markt. Dat is, met alle maatregelen die terecht worden genomen, nu niet mogelijk. Wanneer wel, dat is niet bekend. Alle aandacht gaat nu naar het voorkomen van verdere verspreiding van het virus, zodat ons gezondheidsstelsel de patiënten de best mogelijke zorg kan blijven geven.

Daarom vraag ik u om goed de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Zij zijn zeer deskundig, weten wat ze doen. Blijf kalm en handel vanuit vertrouwen.

Neem alsjeblieft niet alles voor waar aan dat via sociale media wordt gedeeld; er zijn helaas mensen die er groot genoegen in steken om anderen in verwarring te brengen, om angst te zaaien. Zeker mag de vraag gesteld worden of de overheid wel genoeg doet; ik heb er het volste vertrouwen in dat de experts die voortdurend het kabinet adviseren weten wat ze doen. Zij handelen naar beste inzicht en zoeken daarbij voordurend naar het juiste evenwicht. Dat is nodig om bijvoorbeeld de medici in staat te stellen hun werk te doen. Maar ook om de inzet van politie en brandweer te garanderen.

Het is allemaal niet gemakkelijk; in Nederland is het erg lang geleden dat we zulke ingrijpende maatregelen hebben moeten treffen. Maar het moet, het is nodig! En u bent daarin een beslissende schakel. Help mee door de adviezen van het RIVM op te volgen.

Daarin wens ik u, wens ik ons samen alle kracht en wijsheid toe. Met veel waardering aan allen die ervoor zorgen dat we zo goed en zo kwaad het gaat, de samenleving draaiende houden. Mag ik u vragen om zoveel mogelijk voor elkaar klaar te staan. Bel eens extra met iemand uit uw omgeving die niet zo makkelijk de deur uit kan, doe de boodschappen voor uw oudere buurtgenoot of familielid. Of biedt aan om op kinderen te passen voor de ouders die werken in cruciale functies. En uiteraard heel veel sterkte voor wie ziek is of het moeilijk heeft. Laten we goed naar elkaar omkijken.

Met een hartelijke groet,

Hans Verheijen
Burgemeester van Sittard-Geleen

 

Meer informatie coronavirus 

Dringende vragen?

Algemene vragen over het coronavirus: Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg: Bel het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: tel. 088-8805005.

Vragen over de dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen: Bel ons klantcontactcenter: tel 14 046