Brief aan de inwoners over de coronapandemie

Beste inwoners van Sittard-Geleen,

Al enkele weken worden we in onze gemeente geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en op die manier onze zorg en hulpverlening in stand te kunnen houden heeft het kabinet donderdag 12 maart een aantal maatregelen afgekondigd die velen van ons direct of indirect raken.

Het algemene advies is: zoek elkaar niet op als het niet nodig is. Door bij ziekteverschijnselen thuis te blijven of van huis uit te werken, voorkomen we verdere verspreiding. En door voorzichtig en terughoudend met kwetsbare groepen zoals ouderen om te gaan, voorkomen we dat zij in aanraking komen met het virus en ziek worden. Als er minder mensen ziek worden, kunnen we langer noodzakelijke zorg blijven leveren. Die zorg is overigens breed en beperkt zich niet tot alleen de zorgsector. Het gaat ook om zorg door de politie, door de brandweer en door andere sectoren.

Vanzelfsprekend heeft dit grote gevolgen voor de wijze waarop wij met elkaar gewend zijn om te leven, te werken en te recreëren. Denk bijvoorbeeld aan het bijeenkomen van mensen. Het idee is om elkaar niet op te zoeken als het niet nodig is, en dat heeft geleid tot een landelijke opdracht van het kabinet om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten. Daarbij is niet dat specifieke aantal van 100 personen leidend maar het bereiken van het doel: namelijk het afremmen van de verdere verspreiding van het virus en het beschermen van kwetsbare groepen in de samenleving. Als er sprake is van veel deelnemers uit een kwetsbare groep kan het ook verstandig zijn om bijvoorbeeld bijeenkomsten vanaf 20 personen niet door te laten gaan. Ik roep daarom organisatoren van bijeenkomsten graag op om met deze intentie naar een bijeenkomst te kijken en te beoordelen en te bepalen of het verstandig is om iets door te laten gaan of niet. ‘Bij twijfel niet inhalen’ is daarbij een goed houvast.

Ik realiseer mij terdege dat dit, maar ook andere maatregelen die genomen worden in verband met het coronavirus, voor veel mensen een enorme impact kan hebben. Ik voel mee met alle mensen, bedrijven en instellingen die geraakt worden door het virus en de gevolgen daarvan.

Tegelijkertijd vraag ik u allen om steun en hulp te bieden aan elkaar. Help familieleden, buurtbewoners en kennissen die het moeilijk hebben, die kampen met gezondheidsproblemen of die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn. Let nog wat meer op elkaar: we hebben elkaar in deze tijd meer dan ooit nodig.

Voor de gemeente Sittard-Geleen gaan de werkzaamheden de komende tijd zoveel mogelijk door. Nog meer dan anders richten we onze inzet op de zorg voor onze inwoners. Ook onze reguliere taken zullen we zo goed als mogelijk voortzetten. Maar ik sluit niet uit dat er knelpunten ontstaan en vraag daarvoor uw begrip. 

Wees de komende tijd alert, volg de (medische) adviezen op van het RIVM, de GGD en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Leef uw leven zoveel mogelijk zoals u dat gewend bent te doen, maar zoals gezegd met inachtneming van de adviezen en de genomen maatregelen. Dank voor uw begrip en uw medewerking.

Hoogachtend,

Pieter Meekels
loco-burgemeester  

 

Meer informatie coronavirus 

Dringende vragen?

Algemene vragen over het coronavirus: Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg: Bel het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: tel. 088-8805005.

Vragen over de dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen: Bel ons klantcontactcenter: tel 14 046