Einde aan gratis vervoer naar vaccinatielocaties voor ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas

Het bestuur van Omnibuzz heeft besloten met ingang van 1 juli 2021 te stoppen met het gratis vervoer naar de vaccinatielocatie van ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas (zonder Wmo-indicatie). Deze service was door gemeenten en Omnibuzz in het leven geroepen om het voor deze leeftijdsgroep zo aantrekkelijk mogelijk te maken zich te laten inenten.

Reden voor het stopzetten van de gratis ritten is dat deze doelgroep de oproepbrieven al enige tijd geleden heeft gekregen en dus ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om de rit(ten) te boeken. Omnibuzz ziet inmiddels ook een aanzienlijke daling van aanvragen van vaccinatieritten voor deze doelgroep. Nu meer mensen gevaccineerd zijn, neemt ook het reguliere Omnibuzz vervoer toe, waardoor er minder capaciteit is om het gratis vervoer nog goed uit te voeren. Tot slot constateert Omnibuzz dat in toenemende mate ook mensen jonger dan 65 jaar een rit (willen) boeken voor gratis vervoer. Daarom is besloten dat vanaf 1 juni aanstaande actief gevraagd wordt naar de leeftijd van niet-klanten die een gratis rit naar de vaccinatielocatie willen boeken. Als mensen hun leeftijd niet willen vermelden, zal Omnibuzz de rit weigeren.

In totaal heeft Omnibuzz 5.500 niet-klanten van en naar vaccinatielocaties verzorgd (in totaal 11.000 ritten) en staan er nog 1.450 klanten (in totaal 2.900 ritten) ingepland. Klanten met een Omnibuzz pas (Wmo-indicatie) kunnen wel gebruik blijven maken van de gratis rit(ten) naar de vaccinatielocatie.

Aanleiding

Op 25 februari jongstleden heeft het algemeen bestuur van Omnibuzz besloten dat ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas (geen Wmo-indicatie) gratis naar de vaccinatielocatie worden vervoerd voor de eerste en (indien van toepassing) tweede vaccinatie. Directe aanleiding hiervoor was het besluit van het Rijk dat thuiswonende ouderen zonder een Wmo-vervoersindicatie een beroep moesten doen op vrijwilligers als zij in eigen kring geen vervoer konden regelen. Omdat het bestuur het belangrijk vond dat zoveel mogelijk ouderen zich zouden laten vaccineren, heeft het besloten tot het schrappen van de eigen bijdrage voor de ritten van en naar de vaccinatielocatie. Meer informatie leest u op de website van Omnibuzz.