Plan van aanpak corona

Sinds de eerste besmetting in Nederland werd vastgesteld en daarna al snel in onze eigen gemeente, heeft bijna alles in het teken gestaan van corona. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen die de hele maatschappij raken en ons functioneren als gemeente. De crisis heeft een ongekende impact.

Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en starten we een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus. Een fase waarin er langzaam ook meer ruimte voor gemeenten ontstaat en waarin veel taken, vragen en opdrachten voor gemeenten weggelegd zijn. Dat vraagt veel van de gemeentelijke inzet. Daarom is een plan van aanpak voorbereid voor de middellange termijn, vanaf nu tot en met 2022. Dit plan gaat het college op 2 juli met de gemeenteraad bespreken.

In het plan van aanpak zijn de volgende thema’s uitgewerkt: werk en inkomen, wmo en jeugdwet, onderwijs, burgerparticipatie, vastgoed en accommodatiebeleid, cultuur en evenementen, sport, lokale economie en horeca, fysieke leefomgeving en openbare ruimte en handhaving en veiligheid. Er wordt ook stil gestaan bij communicatie door de gemeente en de financiële gevolgen voor reeds genomen besluiten en toekomstige besluiten in relatie tot de gemeentelijke (meerjaren)begroting.