Preventieve noodverordening ten behoeve handhaven avondklok Sittard-Geleen

Persbericht | Sittard-Geleen, 25 januari - Vandaag, maandag 25 januari 2021, is burgemeester Hans Verheijen op de hoogte gebracht over mogelijk ernstige wanordelijkheden in de gemeente Sittard-Geleen die samenhangen met de geldende avondklok.

Daarom zijn er een aantal maatregelen getroffen, ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en veiligheid, ter beperking van gevaar en om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De maatregelen zijn getroffen in overleg met de lokale driehoek (burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie). Concreet gaat het om een noodverordening en de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied.

In de gehele gemeente Sittard-Geleen is per 16:00 uur een noodverordening van kracht. Hieruit volgen een aantal maatregelen, waardoor de politie meer middelen heeft om te kunnen handhaven. De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 1 februari 2021. 

Ook is het gehele grondgebied van de gemeente aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor wordt de officier van justitie in staat gesteld te gelasten dat er preventief gefouilleerd wordt. Dit preventief fouilleren zal in ieder geval van toepassing zijn tot dinsdag 26 januari 04.00 uur.

“Schade toebrengen aan andermans bezit helpt helemaal niemand. Sterker nog, je drukt mensen en ondernemers nog verder in de put. Onacceptabel”, aldus burgemeester Hans Verheijen. “In deze periode zal de politie zeer alert zijn en gepast reageren op signalen van wanordelijkheden. Ook zal het publieke cameratoezicht in de gemeente zo nodig als hulpmiddel ingezet worden. Op deze manier wil ik alle inwoners beschermen tegen mogelijke rellen én covid-19. Het zijn pittige tijden, voor iedereen. Graag doe ik de oproep om vooral samen te zorgen dat Corona ons niet langer bedreigt. Rellen helpt helemaal niemand”.