Sittard-Geleen anticipeert op hogere aanvraag bijstandsuitkering

Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juni 2020 – Sinds medio maart is het aantal aanvragen voor een uitkering verdubbeld ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de cijfers van het gemeentelijke uitkeringsbestand, die laten zien dat autonome ontwikkelingen, zoals de Coronacrisis, van grote invloed zijn op de hoogte van het aantal mensen dat aangewezen is op een bijstandsuitkering. Sittard-Geleen heeft haar dienstverlening aangepast om de nieuwe instroom van aanvragers voor een bijstandsuitkering op te kunnen pakken. Daarmee vergroten we de kansen op een nieuwe werkplek.

“Met de aangepaste dienstverlening hebben we extra aandacht voor de mensen die gebruik willen maken van bijstand”, licht wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken) toe. “Voorheen meldden inwoners zich vooral na een wijziging in hun woon-of leefsituatie of vanwege het wegvallen van een andere uitkering. We zien nu mensen die zich normaal gesproken redden op de arbeidsmarkt. In deze periode vallen werkzaamheden echter weg en kunnen zij niet snel genoeg switchen naar ander werk. Daarnaast melden zich jongeren die hun opleiding afronden en geen plekje op de arbeidsmarkt vinden. Ook zij hebben soms ondersteuning nodig. We informeren hen en vragen de benodigde gegevens op om zo snel mogelijk het recht op een uitkering vast te stellen en een financiële basis te geven.”

Aanpak Sittard-Geleen

Als de financiële basis er is, kijkt het Participatiebedrijf samen met de mensen verder naar de mogelijkheden en passende vacatures om snel weer aan het werk te gaan. Daarnaast wordt bekeken hoe mensen in de tussentijd moeten worden ondersteund, Moeten ze bijvoorbeeld nadenken over omscholing of over aanvullende trainingen waarmee ze de kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Verder worden online trainingen geboden die bijvoorbeeld gericht zijn op sollicitatievaardigheden. Het Participatiebedrijf werkt hierin zowel voor onze regio Westelijke Mijnstreek als in de samenwerking Zuid-Limburg.

Landelijke trend

Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart met 56 procent gestegen ten opzichte van de maand ervoor vanwege de coronacrisis. Dat meldt de vereniging van sociale diensten Divosa recent op basis van ge¬gevens van 179 gemeenten. Die gemeenten vertegenwoordigen meer dan de helft van het totale bijstandsbestand in Nederland.

Participatiebedrijf

Op dinsdag 2 juni is het Participatiebedrijf op de locatie aan de Millenerweg weer open voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben en voor organisaties die op zoek zijn naar personeel. Ook is de locatie op de Rijksweg inmiddels gereed gemaakt volgens de geldende richtlijnen. Binnenkort volgt een verruimde openstelling.