Uitstel van betaling voor ondernemers

Persbericht I Sittard-Geleen, 19 maart 2020 – In navolging van de landelijke belastingmaatregelen voor ondernemers die last hebben van de coronacrisis, heeft ook Sittard-Geleen maatregelen genomen om de ondernemers te ontzien. Het college van B&W heeft besloten om de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten voor ondernemers te laten plaatsvinden. Tegelijkertijd roept het gemeentebestuur de vastgoedeigenaren in de gemeente op om ook een geste te doen voor wat betreft de inning van de huur.

Veel ondernemers in Sittard-Geleen ondervinden gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. ,,We hebben daarom gekeken of wij als gemeente ook iets kunnen doen voor deze ondernemers. In samenspraak met de belastinguitvoeringsinstantie BsGW hebben we daarom besloten om de inning van belastingen en andere verplichtingen de komende drie maanden op te schorten,” aldus wethouder Pieter Meekels (economie). 
De economische steunmaatregel geldt voor alle betalingen die gekoppeld zijn aan zakelijke adressen, zoals de onroerend zaakbelasting voor eigenaren en voor gebruikers. Maar ook de betaling van leges voor vergunningen, toeristenbelasting en bijvoorbeeld precariorechten wordt opgeschort. Het uitstel van betaling gaat vrijdag 20 maart in en geldt vooralsnog voor drie maanden.

Lokale belastingen vormen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zeker in deze crisistijd een behoorlijke kostenpost, temeer omdat er minder of geen inkomsten voor de ondernemers tegenover staan. Dat geldt in veel gevallen ook voor de huur. Vandaar dat Pieter Meekels de vastgoedeigenaren oproept om met hun huurders afspraken te maken over het verminderen van de huur of het uitstellen van de betaling. ,,Immers, verhuurders van commerciële panden hoeven de komende maanden geen belasting te betalen. Dat voordeel geven ze wat ons betreft één op één door aan de huurder.”

Omdat het uitstel van betaling in het belastingsysteem van BsGW gekoppeld wordt aan alle niet-woningen, komen bedrijven die in een gewone woning gevestigd zijn, niet automatisch in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze ondernemers zullen via hun persoonlijke pagina bij BsGW  zelf om uitstel van betaling moeten vragen. Afgesproken is dat er geen rente hoeft te worden betaald over de uitgestelde betalingen.