Uitnodiging informatiebijeenkomst Het Groene Net

Het Groene Net organiseert op verzoek van de betrokken gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein een algemene informatiebijeenkomst over de stand van zaken en de ontwikkeling van een warmtenet in de regio. Deze bijeenkomst, die plaatsvindt op woensdag 15 mei 2019, is bedoeld voor inwoners en bedrijven die zich graag op hoofdlijnen laten informeren over Het Groene Net.

Wij hebben de intentie te laten zien hoe het warmtenet zich ontwikkelt, wat we al gerealiseerd hebben én waar onze ambities nog liggen. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Locatie en tijd

De eerste sessie start 15 mei om 17.00 uur in de Hanenhof (Herenhof 2, 6162 EB, Geleen), de tweede sessie om 19.00 uur (de twee sessies zijn gelijk). Deze bijeenkomsten zijn overigens niet specifiek voor de bewoners van wijken waar Het Groene Net is aangelegd en/of wordt uitgerold. Voor die bewoners en belanghebbenden zijn of worden nog speciale infobijeenkomsten georganiseerd.

U kunt zich aanmelden via marielle.bastian@sittard-geleen.nl onder vermelding van deelname aan de sessie van 17.00 uur of van 19.00 uur.

Wij hopen u van harte op 15 mei te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Directie en Raad van Commissarissen Het Groene Net en Het Groene Net Ontwikkel BV