Filmpje opgravingen Stadspark Sittard

In het Stadspark in Sittard is een historische stuw gevonden in de buurt van de Ophovenermolen. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden in verband met de herinrichting van het park (Corio Glana). Een houten vloer die bij de stuw hoort, is uitgegraven. In het filmpje dat met een drone is gemaakt, is te zien hoe de vloer wordt opgetild.

Beeldmateriaal: Viforis

De historische stuw werd toevallig gevonden op de plek waar een nieuwe stuw is gepland. Onder de vloer vonden de onderzoekers een oude greppel die aan de andere kant van de molen heeft gelegen. Vermoedelijk is dat een ‘afslagtak’ van de Geleenbeek om overtollig water af te voeren.  

Onder de vloer is een oude greppel gevonden. Daardoor is het volgens de onderzoekers vrijwel zeker dat het gaat om een oude stuw. Die stuw lag in een ‘afslagtak’ van de beek die vermoedelijk aan de andere kant van de molen liep dan de ‘molentak’ waar het rad in hangt (molenbeek). Beide aftakkingen komen na de molen (ten noorden van) weer bij elkaar in de molenvijver om vandaaruit weer de beek in te stromen. De afslagtak werd gebruikt om overtollig water af te voeren. 
 
De huidige aftakking van de beek, waarin het molenrad draait, is voor het eerst te zien op kaarten uit 1811, toen de molen van eigenaar en functie wisselde. De stuw die is gevonden, staat niet op kaarten aangeduid. Wanneer de stuw is aangelegd, wordt onderzocht. Naar schatting is dat ergens tussen 1500 en 1700 gebeurd. 

De vloer heeft enkele honderden jaren goed verpakt in een natte bodem gelegen. Eenmaal uit de bodem droogt de vloer uit en is hij erg kwetsbaar. Daarom wordt de vloer tijdens het onderzoek op een ‘veilige’ plek natgehouden.