Rondevergaderingen 29 april

Donderdag 29 april vinden om 19:00 uur de rondevergaderingen digitaal plaats.

volg de vergaderingen live

(beschikbaar op 29 april vanaf 19.00 uur) 

Agenda rondevergadering Raadszaal 

(De eerste twee voorstellen worden aaneengesloten behandeld) 
19:00 - 19:30 uur Raadsvoorstel Wijzigingsvoorstel GR Participatiebedrijf Wsw (Judith Bühler)
19:30 - 20:00 uur Bijgestelde begroting Participatiebedrijf (Judith Bühler)
20:00 - 21:30 uur Rondevoorstel Concept-Opdrachtformulering De Domijnen 2.0 (Andries Houtakkers)

Agenda rondevergadering Maaszaal 

19:00 - 20:00 uur Raadsvoorstel Huisvesting teams beheer openbare ruimte (BOR) (Pieter Meekels)
20:00 - 21:30 uur Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot (Pieter Meekels)
21:30 - 23:00 uur Regionale energie Strategie Zuid-Limburg (Kim Schmitz)

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering kunt u via beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.