Juli 2021

 • Gemeente laat graffiti op Sittardse wal weghalen

  De gemeente Sittard-Geleen laat deze week de graffiti verwijderen die op de muren van de stadswal in Sittard is aangebracht. Daarmee wordt de historische context van de eeuwenoude stadswal geaccentueerd en de toeristische aantrekkelijkheid van het schootsveldengebied versterkt.

 • Ontwerpproces Glanerbrook van start

  Persbericht I Sittard-Geleen, 8 juli 2021 – De vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook gaat een nieuwe, belangrijke fase in. Vandaag tekende het ontwerpteam, bestaande uit architectenbureau NOAHH | Network Oriented Architecture, ingenieursbureau Deerns, Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur en en Pieters Bouwtechniek het contract met de gemeente Sittard-Geleen. Het ontwerpproces gaat nu officieel van start.

 • Nieuw model Nederlandse identiteitskaart

  Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig? Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Als gevolg hiervan kunnen er vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus geen (spoed)paspoorten en identiteitskaarten worden aangevraagd.

 • Bloemen en cheque voor Nederlands kampioen 800 meter Maarten Plaum

  Persbericht I Sittard-Geleen, 9 juli 2021 - Maarten Plaum (25) uit Limbricht is door de gemeente Sittard-Geleen in het zonnetje gezet voor het winnen van een gouden medaille op het NK Atletiek in Breda. Om stil te staan bij deze bijzondere prestatie reikte wethouder Andries Houtakkers (Sport) de atleet vandaag namens het gemeentebestuur bloemen en een cheque uit bij AV Unitas in Sittard.

 • Rijk trekt 54 miljoen euro uit voor leefbaarheid in Zuid-Limburg

  Persbericht I Sittard-Geleen, 15 juli 2021 – De inwoners van elf Zuid-Limburgse wijken krijgen binnen afzienbare termijn een betere leefomgeving dankzij een rijksinvestering van 54 miljoen euro. Deze bijdrage uit het nationale Volkshuisvestingsfonds is een concreet resultaat van de samenwerking van de Zuid-Limburgse gemeenten binnen NOVI Zuid-Limburg, de Nationale OmgevingsVisie. In de NOVI is het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving vastgelegd.

 • Ruim 5 miljoen euro voor verduurzaming woningen Geleen-Zuid en Nieuwdorp

  Persbericht I Sittard-Geleen, 15 juli 2021 - De Westelijke Mijnstreek krijgt 5,4 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee duurzaamheidsprojecten. Het gaat om 3,7 miljoen voor verduurzaming van 251 woningen in Geleen-Zuid en het milieubewust herinrichten van straten. Voor het wijkactieprogramma van de Steinse buurt Nieuwdorp is uit het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van bijna 1,7 miljoen euro voorzien.

 • Extra kraamzorgondersteuning voor kwetsbare gezinnen in Zuid-Limburg

  250 kwetsbare Zuid-Limburgse gezinnen krijgen extra kraamzorgondersteuning in de periode na de geboorte van hun kind. Door vrijstelling van de wettelijke eigen bijdrage en langere ondersteuning gedurende deze belangrijke tijd krijgen jonge kinderen een grotere kans op een gezond leven.

 • Gemeentelijke subsidie voor culturele en creatieve makers

  Persbericht I Sittard-Geleen, 19 juli 2021 – Culturele instellingen en makers binnen de culturele en creatieve sector kunnen nog tot uiterlijk 31 juli 2021 gebruikmaken van de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021. In totaal is nog een bedrag van € 790.000 beschikbaar voor amateurs én professionals. Heemkundeverenigingen, zelfstandig beeldend kunstenaars, maar ook zangverenigingen, toneelverenigingen of schutterijen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit de subsidiepot.

 • Hulp voor 110 Sittard-Geleense gedupeerden toeslagenaffaire

  Persbericht I Sittard-Geleen, 20 juli 2021 – De gemeente Sittard-Geleen en BsGW schelden vorderingen kwijt van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag. Dit gebeurt vooruitlopend op de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen van de Rijksoverheid. Alle vorderingen zijn al ‘on hold’ gezet tot de kwijtscheldingen een feit zijn.

 • Glasvezel: gemeente sluit overeenkomst met E-Fiber

  De overeenkomst met E-Fiber voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Sittard-Geleen is getekend.

 • Sittard-Geleen sluit aan bij Volwassenenfonds Limburg

  Persbericht I Sittard-Geleen, 22 juli 2021 – Sittard-Geleen sluit op 1 september 2021 aan bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg maakt sport en cultuur toegankelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum.

 • Aanmoediging Olympische sporters ook in Sittard-Geleen op Arriva-bussen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 23 juli 2021 - In Sittard-Geleen rijden tijdens de Olympische en de Paralympische Spelen - die van 23 juli tot 5 september plaatsvinden in Japan - drie Arriva-bussen met een aanmoediging voor drie Olympische sporters uit Sittard-Geleen. Het gaat om handbalster Inger Smits, mountainbiker Milan Vader (beiden Olympische Spelen) en om rolstoeltennisser Sam Schröder (Paralympische Spelen).

 • Onderzoek naar gemeentegrensoverschrijdende vliegenoverlast

  De gemeente Sittard-Geleen heeft in overleg met de gemeente Beek een plaagdierbestrijder ingeschakeld om onderzoek te doen naar de overlast van vliegen in delen van Neerbeek en Beek. De plaagdierbestrijder probeert de komende weken te achterhalen waar de vliegen vandaan komen en zal op basis daarvan vervolgstappen voorstellen.