Gemeentelijke subsidie voor culturele en creatieve makers

Persbericht I Sittard-Geleen, 19 juli 2021 – Culturele instellingen en makers binnen de culturele en creatieve sector kunnen nog tot uiterlijk 31 juli 2021 gebruikmaken van de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021. In totaal is nog een bedrag van € 790.000 beschikbaar voor amateurs én professionals. Heemkundeverenigingen, zelfstandig beeldend kunstenaars, maar ook zangverenigingen, toneelverenigingen of schutterijen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit de subsidiepot.

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in zwaar weer. Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil daarom actief bijdragen aan het herstel van de culturele en creatieve sector tijdens en na de coronacrisis en doet dat onder meer door het verstrekken van subsidies die aan dat herstel kunnen bijdragen.  

De Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 is bedoeld voor:

  • Ondersteuning van instellingen of verenigingen voor amateurkunst
  • Ondersteuning van noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes binnen de gemeente
  • Ondersteuning van projecten van individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen, dan wel groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector. 

De regeling biedt de mogelijkheid om vernieuwende experimenten te honoreren, waarbij wordt samengewerkt met andere kunst- en cultuurdisciplines.

Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur) is verheugd dat de gemeente Sittard-Geleen met steun van het Rijk de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur heeft kunnen opzetten. ‘Een krachtige en vitale kunst- en cultuursector is van groot belang voor een gezond leefklimaat in onze gemeente. Met deze regeling willen we de culturele sector ondersteunen, zodat we ook na de coronacrisis weer van kunst en cultuur kunnen genieten. Dat hebben we nu meer nodig dan ooit.’ De wethouder roept dan ook alle culturele en creatieve makers die voldoen aan de voorwaarden op om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen. 

Meer informatie en voorwaarden om de subsidie aan te vragen, is te lezen op de website van de gemeente Sittard-Geleen: www.sittard-geleen.nl/inwoners/Verenigingsloket