Rijk trekt 54 miljoen euro uit voor leefbaarheid in Zuid-Limburg

Persbericht I Sittard-Geleen, 15 juli 2021 – De inwoners van elf Zuid-Limburgse wijken krijgen binnen afzienbare termijn een betere leefomgeving dankzij een rijksinvestering van 54 miljoen euro. Deze bijdrage uit het nationale Volkshuisvestingsfonds is een concreet resultaat van de samenwerking van de Zuid-Limburgse gemeenten binnen NOVI Zuid-Limburg, de Nationale OmgevingsVisie. In de NOVI is het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving vastgelegd.

Bert van Delden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waaronder het Volkshuisvestingsfonds valt: ,,Zuid-Limburg is NOVI-gebied geworden omdat de problemen hier zeer complex zijn en omdat gemeenten en provincie laten zien dat zij met elkaar en met het Rijk willen samenwerken. Dat is een proces van de lange adem. De investering van het Rijk uit het Volkshuisvestingsfonds en de hieraan gekoppelde investeringen van gemeenten, corporaties en anderen zijn een goede eerste stap.”

Samenwerking loont

Samenwerking binnen Zuid-Limburg en met het Rijk loont, zo blijkt uit het gegeven dat het ministerie van BZK de subsidieaanvraag voor elf Zuid-Limburgse projecten heeft gehonoreerd.  

De kracht van het Nationaal Omgevingsoverleg Zuid-Limburg is dat er overkoepelend gekeken wordt naar de oplossingen voor specifieke Zuid-Limburgse problemen zoals ligging in de grensregio, de bevolkingssamenstelling en de economische ontwikkeling. En tegelijkertijd kan elke gemeente concrete, vaak duurzame projecten realiseren waardoor er direct resultaat is voor de inwoners in de wijken en de leefbaarheid aanmerkelijk verbetert. 

De Zuid-Limburgse NOVI-gemeenten vinden het uitermate belangrijk dat, na deze succesvol gehonoreerde aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds, ook de komende periode met steun van het Rijk de NOVI-werkwijze wordt voortgezet. Immers, de achterliggende problematiek (bevolkingssamenstelling en economische ontwikkeling) en de grensligging blijven aandacht vergen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat gaat over het Volkshuisvestingsfonds, heeft aan de volgende Zuid-Limburgse projecten een bijdrage toegekend: 

  • Sittard-Geleen: 1 project
  • Stein: 1 project
  • Heerlen: 1 project
  • Maastricht: 3 projecten 
  • Parkstad: 5 projecten