Juni 2021

 • Vroegtijdige hulp bij schulden

  Veel mensen hebben te maken met schulden en geldproblemen maar hoe los je dat het beste op of beter gezegd af? Het allerbelangrijkste is: Hoe vroeger je erbij bent, hoe makkelijker de geldproblemen op te lossen zijn.

 • Cameratoezicht in de gemeente Sittard-Geleen geëvalueerd

  Persbericht | Sittard-Geleen, 10 juni 2021 – Sinds 2014 zet de gemeente Sittard-Geleen cameratoezicht in voor het handhaven van de openbare orde in de centra van Sittard en Geleen. Later is daar ook de omgeving van het Fortuna-stadion bijgekomen. Primair om het uitgaansgeweld te verminderen, de drugsoverlast aan te pakken en het veiligheidsgevoel te verbeteren.

 • Sittard-Geleen sluit 2020 af met overschot

  Persbericht I Sittard-Geleen, 11 juni 2021 – Het college van B&W van Sittard-Geleen presenteert met een tevreden gevoel de jaarstukken 2020. Door ook het vorige jaar strikte begrotingskaders te hanteren, is 2020 financieel afgesloten met een overschot van 3,6 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 1 en 8 juli in de Rondes en op 13 en 14 juli in de raadsvergadering.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Windpark Holtum-Noord

  Op maandag 14 juni heeft het college ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Windpark Holtum-Noord. In het bestemmingsplan zijn de veiligheidscontouren rondom iedere windturbine vastgesteld. Binnen deze contouren mogen geen gebouwen worden gebruikt of gebouwd waar meer dan vijftig personen van derden gedurende een langere periode aanwezig zijn. De beschermende contouren zorgen er dus voor dat het in de omgeving van de windturbines veilig is voor mensen en gebouwen.

 • Kasteelpark Born krijgt nieuwe ingang

  Persbericht I Sittard-Geleen, 18 juni 2021 – Het Kasteelpark in Born krijgt een ingang aan de kant van het centrum. Als de raad binnenkort hiervoor het al gereserveerde geld beschikbaar stelt, wordt de ingang van het dierenpark verplaatst naar de binnenplaats van de monumentale kasteelhoeve.

 • Uitbreiding aantal openbare laadpalen in Sittard-Geleen

  Het aantal elektrische auto’s groeit snel. Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuwe auto’s helemaal zonder uitlaatgassen rijden. Naar verwachting zijn er tegen die zijn zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s, die samen ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat mensen hun auto overal in Nederland kunnen opladen, zijn er de komende jaren veel nieuwe laadpalen nodig. Niet alleen bij mensen thuis en bij bedrijven, maar ook in de openbare ruimte, waar iedereen er gebruik van kan maken.

 • Gemeentelijke onderscheiding voor de heer Henk van Dijke

  Persbericht I Sittard-Geleen, 18 juni 2021 – Burgemeester Verheijen heeft op 18 juni een Gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste) uitgereikt aan de heer Henk van Dijke uit Geleen.

 • Perspectief voor jongeren in corona

  De coronatijd heeft invloed op ons allemaal. Het is en blijft echter belangrijk om extra aandacht te hebben voor jongeren én jongvolwassenen. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. En ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

 • Nieuwe entree voetveer Grevenbicht

  Gezamenlijk persbericht I Sittard-Geleen, 23 juni 2021 – Als onderdeel van de gedaantewisseling van de Maasoever in Grevenbicht, in het kader van het project Grensmaas, krijgt het dorp ook een nieuwe entree naar het voet- en fietsveer in het dorp. Rijkswaterstaat heeft toestemming verleend voor dat project.

 • Sittard-Geleense Supersterren gezocht!

  Kent u een Sittard-Geleense Superster? Oftewel een kind of een jongere die een lintje verdient? Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding voor de jeugd uit Sittard-Geleen.

 • Centrum Geleen in schijnwerpers in Den Haag

  Bijna vijftig ontwerpteams bedachten in de ontwerpoproep De Woonwijk als Noviteit een vrijmoedig idee om het centrum van Geleen te versterken.