Centrum Geleen in schijnwerpers in Den Haag

Bijna vijftig ontwerpteams bedachten in de ontwerpoproep De Woonwijk als Noviteit een vrijmoedig idee om het centrum van Geleen te versterken.

Op 28 juni nam staatssecretaris Mona Keijzer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, EZK) de publicatie van het resultaat in ontvangst. De Woonwijk als noviteit is een initiatief van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp en ontwikkelstrategie voor plekken die daarom verlegen zitten. Bij de eerste editie is samengewerkt met de NVTL, de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg. 

Inmiddels zijn de eerste verbindingen gelegd en is de dialoog gestart om zo tot haalbare projecten en uitvoer ervan te komen. BNSP bestuurslid Jacqueline Tellinga: “Dit is precies wat we voor ogen hadden met onze oproep. Geen vuistdikke rapporten maar de start van een optimistische dialoog dankzij de verbeeldingskracht van ontwerpers”. Hierbij wordt ook onderzocht of kan worden aangehaakt bij subsidiegelden zoals die van de rijksregeling van EZK voor de herstructurering van winkelgebieden.

De maquettes van de twee geselecteerde ontwerpen zijn te zien in etalages van Gravenstraat 8 en Salmstraat 39 in Geleen.  Alle inzendingen, de uitwerkingen van de twee geselecteerde ideeën, en het verslag van de selectiecommissie zijn gepubliceerd op de website van de BNSP

De-woonwijk-als-noviteit-Geleen