Perspectief voor jongeren in corona

De coronatijd heeft invloed op ons allemaal. Het is en blijft echter belangrijk om extra aandacht te hebben voor jongeren én jongvolwassenen. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. En ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Daarom willen we nu samen met jongeren kijken: wat kan er wél? Met steun van het Rijk stelt de gemeente Sittard-Geleen 40 keer 1.000 euro (subsidie) beschikbaar om op een veilige en verantwoorde manier een activiteit of ontmoeting te organiseren op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Een voorwaarde is ook dat de activiteit dóór, vóór en met leeftijdsgenoten (12 t/m 27 jaar) wordt georganiseerd, waarbij iedereen meetelt en kan deelnemen. En dat deze coronaproof-activiteit in Sittard-Geleen plaatsvindt.

Activiteiten kunnen uiteenlopen van een online gametoernooi, een drive-in feestje, tot sporten in de buitenlucht, het organiseren van een workshop of een virtuele dj-set. We doen een beroep op de creativiteit van de jongeren, om voor en met elkaar aansprekende activiteiten te organiseren. 

Ideeën worden in volgorde van binnenkomst gebundeld en voorgelegd aan een jury, bestaande uit medewerkers van de gemeente en jongeren van JÒNGK, Breakfast Club en HutsSpot. 

Kijk voor meer info en voorwaarden op: www.sittard-geleen.nl/jeugd.

Afbeelding-iets-leuks-in-coronatijd