Mei 2021

 • Ambitiedocument Geleen-Zuid officieel ondertekend

  Gezamenlijk persbericht I Sittard-Geleen, 19 mei 2021 - De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen stellen samen met partners en bewoners de ambitie voor Geleen Zuid vast. In het ambitiedocument ‘Luuj make Gelaen-Zuid’ staat globaal op welke manier en aan welke doelen, de komende jaren samengewerkt gaat worden in Geleen-Zuid. Op 19 mei ondertekenden wethouder Pieter Meekels, Janine Godderij en Leon Geilen, samen met bewoners en een aantal andere betrokkenen het document in de binnenkort te openen Zuidkamer in winkelcentrum Zuidhof. Dit is een mijlpaal in de langjarige aanpak om de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in Geleen-Zuid aan te pakken.

 • Bestrijding eikenprocessierups, hoe doen wij dat?

  Ook in 2021 besteden we weer veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups of eikenprocessievlinder is de naam van een nachtvlinder.

 • Sittard-Geleen geeft financiële steun aan gemeenschapsaccommodaties

  Persbericht I Sittard-Geleen, 28 mei 2021 – Het college van B&W heeft besloten dat een groot aantal gemeenschapsaccommodaties over de periode van januari 2021 t/m juni 2021 geen huur hoeft te betalen aan de gemeente. Voor dezelfde periode krijgen zij daarnaast een financiële bijdrage om de vaste lasten te kunnen voldoen. In totaal gaat het om een bedrag van 283.000,- euro. Het college geeft hiermee gehoor aan de wens van de gemeenteraad om maatwerk te leveren aan accommodaties die door de coronacrisis in financiële nood komen.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Remi van Wersch uit Limbricht

  Persbericht I Sittard-Geleen, 30 mei 2021 – Burgemeester Verheijen heeft op zondag 30 mei een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Remi van Wersch uit Limbricht. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.