Oktober 2021

 • Speld van verdienste voor Dieter van Gortel

  Persbericht I Sittard-Geleen, 1 oktober 2021 – Loco-burgemeester Pieter Meekels heeft op donderdag 30 september de Speld van Verdienste van de gemeente Sittard-Geleen uitgereikt aan Dieter van Gortel. De heer Van Gortel krijgt de Speld onder meer vanwege zijn verdiensten voor de Vereniging Bedrijven Sluisweg in Born en zijn jarenlange inzet voor de Geleense damvereniging De Vaste Zet.

 • Tweede fase verkoop oude raadhuis van start

  Persbericht I Sittard-Geleen, 1 oktober 20221 – Op vrijdag 1 oktober 2021 start de tweede fase van de verkoop van het oude raadhuis in Geleen. Het gebouw staat inmiddels leeg en is ontkoppeld van de overige gemeentelijke gebouwen. Op basis van de ervaringen die de afgelopen tijd zijn opgedaan, is besloten om naast de gewenste horeca op de begane grond het mogelijk te maken dat op de eerste, tweede en derde verdieping kantoor- en vergaderfaciliteiten gerealiseerd worden.

 • Lokale coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 oktober 2021 – Onder regie van de gemeente Sittard-Geleen start vandaag de lokale coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen. Doel van de coalitie, waaraan zeven partijen deelnemen, is het eerder herkennen van eenzaamheid en het doorbreken van de trend van eenzaamheid.

 • Sittard-Geleen verlaagt lokale lasten in 2022 en 2023

  Persbericht | Elke inwoner voucher voor milieupark - Extra geld voor MKB. Sittard-Geleen, 7 oktober 2021 – Sittard-Geleen draait in 2022 en 2023 een deel van de verhoging van de lokale lasten terug. Het overschot van 3,6 miljoen in de begroting van 2022 wordt onder meer ingezet voor het niet verhogen van de OZB voor woningen en voor de halvering van de hondenbelasting. Daarmee geeft het college invulling aan de raadsbrede moties ‘lokale lasten’.

 • Raad geeft richting aan nieuwe huisvesting gemeente

  Persbericht | Sittard-Geleen, 8 oktober 2021 – De gemeenteraad van Sittard-Geleen kan op 14 oktober aangeven hoe de gemeentelijke huisvesting in Geleen vorm moet krijgen. In een quick-scan van Dedrie Architecten zijn verschillende scenario's benoemd. De fracties in de raad kunnen tijdens de ronde van 14 oktober aangeven welke optie de voorkeur heeft om verder uitgewerkt te worden.

 • Sittard-Geleen ook via WhatsApp bereikbaar

  Persbericht | Sittard-Geleen, 8 oktober 2021 – Sittard-Geleen is sinds deze week ook via WhatsApp bereikbaar voor inwoners die snel contact willen met de gemeente. Tijdens kantooruren worden meldingen via een appje snel opgepakt. Daarmee is er een mogelijkheid toegevoegd aan de vele opties waarmee de gemeente bereikt kan worden: een app naar 06-55 46 35 35.

 • Hoogleraar Loe Feijs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

  Persbericht | Sittard-Geleen, 8 oktober 2021 – Burgemeester Verheijen heeft op vrijdag 8 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Loe Feijs uit Sittard bij gelegenheid van zijn afscheid aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Openbare ruimte Sittard-Geleen verrijkt met reeks nieuwe kunstwerken

  Persbericht | Sittard-Geleen, 11 oktober 2021 - De gemeente Sittard-Geleen verwelkomt op korte termijn een aantal nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Op 10 oktober heeft burgemeester Hans Verheijen samen met kunstenaar Piet Berghs het eerste kunstwerk onthuld: het Verbroederingsmonument. Dit is te bewonderen nabij bioscoop Foroxity aan de Rijksweg Zuid. Vanwege het onderhoud aan de Verbroederingssteen uit 2001 is besloten een medaillon te vervaardigen waarin de stadswapens van de voormalige gemeenten samenvloeien. Dit om stil te staan bij de herindeling die 20 jaar geleden plaatsvond.

 • Week van de Veiligheid: Help mee aan een veilig Sittard-Geleen

  Vandaag start de Week van de Veiligheid. In die week brengen we, samen met meer dan 180 andere gemeenten en diverse partners, het thema veiligheid extra onder de aandacht.

 • Sittard-Geleen plaatst ‘Houd-de-lijn-vrij’ stoeptegel

  Op 15 oktober is het de Internationale Dag van de Witte Stok. Op deze dag vragen slechtziende en blinde mensen aandacht voor veilige verkeersdeelname. Om aandacht te vragen voor obstakelvrije geleidelijnen worden op diverse NS-stations speciale "Houd de lijn vrij!"-stoeptegels geplaatst. Ook bij het station in Sittard. De speciale tegel wordt vrijdag 15 oktober om 13.00 uur geplaatst door wethouder Leon Geilen.

 • Uitnodiging presentatie natuur- en landschapsvisie Sittard-Noord

  De afgelopen maanden heeft Bureau Verbeek in opdracht van de gemeente gewerkt aan een natuur- en landschapsvisie voor het gebied ten noorden van de Sportcentrumlaan, waar de voormalige sport- en zwemlocatie ligt en het gebied De Schwienswei.

 • Gemeente richt Horeca-checkpunt in op Markt Sittard

  Persbericht I Sittard-Geleen, 20 oktober 2021 – Gemeente Sittard-Geleen opent vrijdag 22 oktober een Horeca-checkpunt op de Markt in Sittard. Bezoekers van de horeca in Sittard kunnen hier een polsbandje halen dat geldt als test-, vaccinatie- of herstelbewijs. Dat maakt het voor bezoekers gemakkelijker en zo worden lange wachtrijen voorkomen. Bovendien ontlast de gemeente hiermee de horeca bij de verplichte toegangscontroles.

 • Staatssecretaris Knops bezoekt Sittard-Geleen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 21 oktober 2021 – Tijdens een werkbezoek aan Sittard-Geleen is demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gisteren uitgebreid geïnformeerd over Common Ground, het project ‘Spookburgers’ en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Tijdens enkele presentaties is hij bijgepraat over de activiteiten van Sittard-Geleen op deze onderwerpen.

 • Sittard-Geleen: ruimte beschikbaar voor noodopvang vluchtelingen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 25 oktober 2021 – Op verzoek van de provincie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) stelt de gemeente Sittard-Geleen maximaal veertig opvangplekken beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen.

 • Project Cultuureducatie met Kwaliteit op basisscholen Westelijke Mijnstreek succesvol verlopen

  Gezamenlijk persbericht | Sittard-Geleen, 28 oktober 2021 – De Domijnen heeft de afgelopen vier jaar samen met de basisscholen in de Westelijke Mijnstreek en culturele partners gewerkt aan het versterken van cultuureducatie. In totaal hebben zo’n 6000 kinderen meegedaan aan het project.

 • Sloop oude V&D-pand Sittard gestart

  Persbericht I Sittard-Geleen, 1 november 2021 – Met het weghalen van de letters V&D hebben gedeputeerde Lia Roefs en de wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers vandaag het startsein gegeven voor de sloop van het voormalige V&D-pand aan de Markt in Sittard. Het oude warenhuis maakt de komende tijd plaats voor het nieuw te bouwen Huis aan de Markt.

 • Schade door hoogwater: geef het uiterlijk 15 december door

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt financiële steun aan inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in Limburg die schade hebben opgelopen door het hoogwater in juli. Het is belangrijk dat u uiterlijk 15 december een aanvraag doet. Ook als u nog niet zeker weet hoeveel schade u heeft.