Concept natuur- en landschapsvisie voor de zwem- en sportlocatie Sportcentrumlaan: twee denkrichtingen

Op donderdag 9 september heeft Bureau Verbeek de conceptversie van de natuur- en landschapsvisie voor de Schwienswei en de hieraan grenzende oude sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard (de voormalige CIOS-locatie) gepresenteerd aan de raad. Onderzocht is op welke wijze de zwem- en sportlocatie kan bijdragen aan het versterken van de ecologische zone van de Schwienswei.

Hierbij is serieus gekeken naar de wens van een aantal omwonenden en gebruikers van de Schwienswei om de oude zwem- en sportlocatie toe te voegen aan de ecologische zone en hier alleen natuurontwikkeling te laten plaatsvinden. Daarnaast heeft bureau Verbeek onderzocht op welke wijze een intensiever gebruik van de zwem- en sportlocatie mogelijk is. Waarbij zowel de natuur in de Schwienswei wordt versterkt, maar ook de zwemfunctie die er nu is, gehandhaafd wordt.

In beide gevallen wordt de oude hateboer (een met grachten omringd stuk land) aan de kant van de stad in oude luister hersteld en wordt de Romeinse historie van het gebied beleefbaar gemaakt. Ook het laten meanderen van de beek, het behoud van waardevolle houtopstanden en de verbinding met de Stadbroekermolen is in beide versies nadrukkelijk aanwezig.

In de versie die uitgaat van intensiever gebruik komt onder meer een bufferzone tussen de oude zwem- en sportlocatie en de Schwienswei. Er is plek voor een zwemfunctie en een cultuurhistorisch cluster. Dit intensiever gebruik van de zwem- en sportlocatie sluit aan op de beleidsambitie Stad-landzone uit het Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Input uit de omgeving

De concept natuur- en landschapsvisie is gemaakt op basis van zo’n honderd fysieke gesprekken met belanghebbenden en geïnteresseerden en zo’n vierhonderd digitale reacties.

Presentatie conceptvisie

Op dinsdag 28 september licht Bureau Verbeek de concept natuur- en landschapsvisie toe tijdens twee bijeenkomsten in de Stadbroekermolen in Sittard, van 12.00 tot 14.00 uur of van 19.00 tot 21.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de conceptvisie verder aan te scherpen en verfijnen. De uiteindelijke visie wordt vervolgens ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is tijdens een presentatie op 9 september over de conceptvisie geïnformeerd.

Wilt u meepraten over de concept natuur- en landschapsvisie? Aanmelden kan onder kantoortijden tot uiterlijk 27 september 12.00 uur, via nummer 14 046 of door te mailen naar: secretariaatEOROMO@sittard-geleen.nl. Geef bij aanmelding s.v.p. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de bijeenkomst van uw voorkeur door. Houd er rekening mee dat u voor toegang een coronatoegangsbewijs nodig heeft.

Denkt u liever online met ons mee? Dat kan ook. Via ons online platform metsittardgeleen.nl kunt u de concept natuur- en landschapsvisie bekijken en erop reageren.

Achtergrond

De oude sport- en zwemlocatie omvatte tot voor enkele jaren sportfaciliteiten en een hotel en congrescentrum. Die zijn afgebroken. Alleen het zwembad De Nieuwe Hateboer staat er nog. De bestemming is maatschappelijk.